Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'
28 Aralık 2015
Bu haber 1386 kez okundu
Mehmed Akif, ülkemizin kalkınması için gençlerimizin kayıtsız ve şartsız müsbet ilimlerle yani bilimle uğraşması gerektiğini ileri sürmüştür. Bunu milletimiz okumadığı için pek bilmez. Mehmed Akif cehaletin en büyük düşmanlarından birisidir. Nitekim Kur'an'da bir ayet var 'hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' diye..
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında kaldığı dairede hayatını kaybetti Mehmet Akif. Gazeteler ertesi günü Akif’in vefat haberini verdiler. Akif’in cenaze namazı için herhangi bir resmi bir tören hazırlanmamıştı. Cenazeye resmi kişilerden ve kuruluşlardan katılan hiç kimse olmadı.

 Prof.Dr.Sulhi Dönmezer  5 Ocak 1987 de Tercüman gazetesinde  “ Akif’in Cenaze Töreni” başlıklı yazısında o günü şöyle anlatacaktı :

‘…O zamanların ülkemizde egemen tek partinin otoriter düzeni içinde kimse idare ile çelişkiye düşmek istemediği için basında Mehmet Akif’in yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek fazla haber yayınlanmazdı…. 

Bizler alana geldiğimizde, namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına rağmen bir tabuta rastlamadık, hep birlikte bekliyoruz. Birden lokantanın ön kısmını bir cenaze otomobilinin geldiğini gördük, iki kişi üzerine örtü dahi konmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım arkadaşlar yardıma teşebbüs ettiler. Fakat tabutun Mehmet Akife ait bulunduğu anlaşılınca bir anda yüzler genç ağlamaya başladı. …Gençler hemen Emin Efendi Lokantasının bayrağını alarak tabutun üstüne örttüler. Sonra merhumun bir kısım arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali,ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarlarından hiç kimse ortalarda yoktu.”

******

Herkes Mehmed Akif'i okul kitaplarından tanır ve bilir. Fakat Akif'in davası, yaşadıkları ve Mısır'a neden gittiği pek bilinmez. Okuma seviyesinin diplerde olduğu ülkemizde Akif'i tanımak ve anlamak için onu edebiyatçı ve tarihçi Yavuz Bülent Bakiler ile konuştuk.  
 
 

Mehmet Akif'in gençliğinden ölümüne kadar mücadelelerle geçen bir hayatı var. Akif'in mücadelesi tam olarak neydi?
 

AYDINLARIMIZ AKİF'İ TANIMIYOR
 
 
1986 yılı Akif'in vefatının 50. yılıydı. İlk defa Türkiye'de Akif'i anma programları düzenlendi. Bu işi Kültür Bakanlığı'na verdiler. Ben de o sıralar Kültür Bakanlığı'nda vazifeliydim. Akif'i 44 şehirde anlatmaya çalıştım. Sonra da yurt dışında Türk işçilere anlattım. O sıralar gördüm ki; bizim aydın, münevver kadromuz Mehmed Akif'i katiyyen tanımıyor... 

Anlatılmaz safsatalar ve iftiralar içerisindeler. Vatandaşlarımız da zaten okumadıkları için Akif'ten haberdar değiller. 
 

AKİF, DÖNEMİNİN EN BÜYÜK ŞAHSİYETLERİNDENDİR
 

Halbuki Mehmed Akif, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemimizin en büyük abide şahsiyetlerinden bir tanesi. Türkiye'nin ilerlemesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması Mehmed Akif'in fikirlerine sahip çıkmakla mümkündür. Akif, Türkiye'nin Doğu ve Batı dünyası karşısında itibarlı, huzurlu, güçlü, kuvvetli bir ülke ve devlet olması için mücadele etmiştir. 
 

AKİF'İN GÖRÜŞLERİ MUSTAFA KEMAL'DEN DAHA DOĞRUDUR
 

Mehmed Akif'in çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmak ile ilgili ileri sürdüğü fikirler Mustafa Kemal'in bu konudaki fikirlerinden çok daha doğrudur. 
 

Neden doğrudur peki?
 

Mustafa Kemal'in düşündüğü ve yapmak istediği devrimler arasında dilde, musikide ve dinde inkılap hareketi vardır. Bu konuda Mustafa Kemal'in uzun mücadeleleri olmuştur. Ama sonra anlaşılmıştır ki; musikide değişme yani bizim tek sesli musikimizin yerine batının çok sesli musikisini getirmek mümkün değildir. Her milletin kendine has bir musiki tarzı var. Akif bu konuda herhangi bir teklifte bulunmamış ve musikimizin yasaklanması düşüncesine karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal daha sonra Akif'in bu görüşlerine hak vermek zorunda kalmıştır. 
 

DİLDE İNKILAP OLMAZ...
 

Yine Mustafa Kemal, dilde inkılap yapmak istemiştir. Dilde inkılap olmaz... Çünkü inkılap, bir müessesenin kaldırılması ve yerine başka bir müessesenin konulması anlamına gelir. Mesela harf inkılabını yaptı; Arap alfabesini kaldırdı yerine Latin alfabesini getirdi. Mesela ceza hukukunda inkılap yaptı, şeriat esasına dayanan kanunları kaldırdı yerine Almanların ceza hukukunu getirdi koydu. Medeni hukukta şeriat esaslarını kaldırdı yerine İsviçre medeni hukukunu getirip koydu. 
 

TÜM DİLLER TÜRKÇE'DEN Mİ ÇIKTI?
 

Dilde bazı gelişmeler olabilir ama inkılap olmaz... Bazı kelimeler alınır, bazı tasfiyelerde bulunulur... Dünyanın heryerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu tarz değişmeler olmuştur. 

Mustafa Kemal'in dil konusunda üç ayrı anlayışı vardır. Bunlardan birincisi; dilde tasfiye hareketi.. Arapça'dan ve Farsça'dan dilimize giren bütün kelimelerin dilimizden atılmasını istemiştir. Bu yanlış bir görüştür. Bu bizi çıkmazlara sokacak bir görüştür. 1934 yılına kadar Mustafa Kemal bu görüşte oldu. Kimse kimseyi anlayamaz hale gelince Mustafa Kemal bu görüşten vazgeçti. 
 

Mehmed Akif, dilde inkılap konusunda herhangi bir hareketin içerisinde yer almadı, dilimizin zenginleşmesine karşı çıkmadı. Dilimize giren ve Türkçeleşen kelimelerin atılması yoluna gitmedi. Bu konuda Akif'in görüşü Mustafa Kemal'in görüşünden çok daha doğrudur. 
 

Mustafa Kemal'in dil konusunda ikinci görüşü olan 'Türkçeleşen Türkçe'dir' anlayışı doğru bir anlayıştır. Hangi milletten gelirse gelsin dilimizde konuşulan ve herkesin bildiği kelime artık bizim kelimemizdir. Dilde inkılap konusunda Mustafa Kemal ikinci noktada doğruyu buldu. Zaten Mehmed Akif de bu görüşteydi. 
 
 
Üçüncü görüşü ise Güneş Dil Nazariyesi'dir. Mustafa Kemal buna inandı. Bu nazariyeye göre ilk insan Türktür, ilk lisan Türkçe'dir, bütün dünya dilleri Türkçe'den doğmuştur. Bu görüş Mustafa Kemal'in sağlığında herhangi bir kişi tarafından tenkid edilemedi. Çünkü tenkid etmeleri mümkün değildi. Başlarına türlü belalar gelebilirdi. Ancak, bütün dünya milletleri önünde bizi çıkmazlara sokan bu görüş İsmet İnönü döneminde kaldırılmak zorunda kalındı. Neden? Çünkü yanlıştı...
 
 
Mehmed Akif bu konuda böyle bir iddiadan uzak durdu. Bu bakımdan Akif'in görüşleri Mustafa Kemal'in görüşlerinden çok daha doğrudur. 
 

CEHALETİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR AKİF
 

Yine Mehmed Akif, ülkemizin kalkınması için gençlerimizin kayıtsız ve şartsız müsbet ilimlerle yani bilimle uğraşması gerektiğini ileri sürmüştür. Bunu milletimiz okumadığı için pek bilmez. Mehmed Akif cehaletin en büyük düşmanlarından birisidir. Nitekim Kur'an'da bir ayet var 'hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' diye... Akif bunu dikkate alarak diyor ki;
 

Olmaz ya... Tabii... Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse cehalet denilen yüz karasından
 
Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet.
Kâfi değil mi, yoksa bu son ders-i felaket?
 

Yani Mehmed Akif cahil kimseleri hayvanlardan farksız görüyor. Başımıza gelen bütün belaların cehalet yüzünden geldiğini söylüyor. Mesela Akif bir şiirinde diyor ki;
 

Ne Kürt elifbâyı sökmüş  ne Türk okur, ne Arap! 
Ne Çerkez'in ne Lâz'ın var bakın elinde kitap!
Hülâsa milletin efradı bilgiden mahrum!
Lâkin unutmamak lâzım: zaman, zaman-ı ulum! 
 
 
İlim devrinde yaşıyoruz diyor Akif. Bakın, diyor ki Kürt, Türk, Arap, Çerkez ellerine kitap almadıkları müddetçe bu milletin çağdaş medeniyet seviyesine çıkması mümkün değildir. 
 

TÜRKİYE RUSYA'YI ÖRNEK ALAMAZ
 

Cumhuriyet'in ilanı yıllarında bize bir takım ülkeler örnek olarak gösterildi. Bunların başında Rusya'yı kendimize örnek alalım diyenler vardı. Dünkü ve bugünkü koministler... Akif, bunu kesin bir dille reddediyor. ''Hayır Rusya'yı örnek alamayız. Çünkü Rusya'da düşünen kafaların sonu yok olmaktır. O yüzden Rusya gibi despot bir ülkeyi örnek almamız bize felaket getirir. Unutulmamalıdır ki bugün Rusya'da kesilen tüm kafalar, akan kanlar yarın yerden fışkıracaktır. Kendimize Rusya'yı asla örnek alamayız'' diyor. Bu doğru bir görüştür. Nitekim Akif'in bu görüşü 1991 yılında gerçekleşti ve Rusya'daki Marksist sistem hiçbir devletin müdahalesi olmadan kendiliğinden gümbür gümbür yıkıldı gitti. 
 

Bu görüş yüzde yüz haklı çıktı. Türkiye iyiki Marksizme kaymamış. Eğer Türkiye Marksizme kaymış olsaydı burası da iflas edecekti. 
 

ÇİN VE ORTA ASYA DA ÖRNEK ALINMAMALI
 
 
Çin'i de kendimize asla örnek alamayız diyordu Akif. Çünkü orada din sadece bir gelenektir, görenektir. Din, güzellikler içinde ele alınmamaktadır. Aynı zamanda Orta Asya'daki devletleri de kendimize örnek alamayacağımızı söylüyor. Oralarda bir takım medreseler olmasına rağmen orada okutulan ilimlerin beş para etmez olduğunu söylüyor. Bir mısrasında şöyle diyor;
 

Ay tutulmuş , ''Kovalım şeytanı kalkın!'' diyerek.
Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız ve erkek.
 

Vakti zamanında Türkistan'daki ilmi çalışmalara rağmen oralarda yaşayanlar öyle bir cehalete girmişler ki dümbelek çalarak şeytanı kovacağına inanmışlar. Kendimize Türkistan'ı örnek alamayız diyor. Ben de gittim Türkistan'a ve bu görüşlerin yüzde yüz doğru olduğunu söylüyorum. Türkistan'daki kardeşlerimizi aşk derecesinde sevmeme rağmen bu hakikati görüyorum.
 
 
TÜRKİYE JAPONYA'YI ÖRNEK ALMALIDIR
 
 
Akif, cumhuriyet sonrası hangi ülkeyi kendimize örnek almalıyız sorusuna Japonya diye cevap veriyor. Japonya o kadar mükemmel bir ülke ki diyor; Kelime-i Şehadet getirmek dışında tam İslam'a uygun yaşadıklarını söylüyor. İlimde, irfanda, edepte, devletlerine ve vatanlarına bağlılıkta Japon halkını yerden göğe doğru olduklarını söylüyor. Ama Japonya bize uzak. 
 

AKİF VE ASIM'IN NESLİ
 

Peki ne yapacağız? Akif'in Safahat'ında geçen ve babasının çok yakın bir arkadaşının oğlu olan Asım'a tavsiyelerde bulunuyor. Diyorki; Asım siz bir hükümet darbesiyle memleketi kaba kuvvetle ele geçirip yönetmeye çalışıyorsunuz. Yanlıştır bu iş, olmaz. Bunları yaparak Türkiye'yi kalkındırmanız mümkün değildir. Türkiye'nin kalkınması için sizin bir an önce çıkıp Berlin'e gitmeniz gerekiyor. 

Neden Berlin? 

Çünkü Berlin'de maddenin yapıtaşı olan atomu bölmeye parçalamaya çalışıyorlar. Bunu yapmak çok büyük bir güce sahip olmak demektir diyor. O açıdan sizin bu kaba kuvvete başvurmayı bırakıp atom ilmine yönelmeniz gerekiyor diyor. Aklınızı başınıza alın, elinizi ayağınızı sokaktan çekin diyor. 
 

Akif'in bu görüşü 2015'in Türkiye'sinde yüzde yüz doğru bir görüştür. 2015'i bir tarafa bırakıyorum 3015 yılında da yüzde yüz doğru bir görüştür. Memlekete hizmet edebilmek için gençlerimizin müsbet ilimlere dönmeleri lazım... Akif, müsbet ilimlerle uğraşırken de kendi manevi değerlerinizden ve kültürünüzden kopmayın diyor. 
 

EDEBİYATÇILAR BİLE AKİF'İ BİLMİYOR
 

Bulunmuş olduğum edebiyat toplantılarında Akif'i okumamış edebiyatçıları görüyorum. Asım'ı bilmiyorlar. Hatta benim bir kitabım çıktı. Ona arka kapak yazısı yazmış bir edebiyat öğretmeni. Orada Asım'ı Akif'in oğlu olarak yazmış. Utandım ben ama düzeltmek mümkün olmadı. Anladım ki edebiyat öğretmeni olmasına rağmen Asım'ı bilmiyor. Hatta bir toplantıda bir kadın öğretmen dedi ki; Akif, Asım kitabında Arabistan'da sahabeden bahsetmektedir dedi. Çok şaşırdım ben. Gördüm ki hiçbir şey bilmiyor. 
 

Bir şiirinde diyorki; 

Bir alay mekteb-i âli denilen yerler var; 
Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar. 
Şu ne? Mülkiye. Bu ne? Tıbbiye. Bu? Bahriyye. O ne? 
O mu? Mülkiyye. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishane. 
Çok güzel. Hiçbiri hakkında sözüm yok, yalnız, 
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız.
İşimiz düştü mü tersaneye, yahut denize, 
Mutlaka, âdetimizdir, koşarız İngiliz’e. 
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir; 
Hekimin hâzikı bilmem nereden celbedilir. 
Meselâ bütçe hesabını yoktur çıkaran... 
Hadi Maliye’ye gelsin bakalım Mösyö Loran. 
Hani tezgâhlarımız nerde? Sanayi nerde? 
Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Mançester’de! 
 

MODERN YOBAZLAR AKİF'E SALDIRIYOR
 

Akif, 1915'te ağır sanayinin burada olmasını isteyen bir adamdır. Ama dehşetle görüyorum ki bir takım adamlar Akif'ten bahsederken diyor ki; Siz Türkiye'yi ortaçağ karanlığına götürmek istiyorsunuz. Ama kendileri yontma taş devrinde yaşayan insanlardır. Bu da tamemen din düşmanlığından kaynaklanıyor. Akif mükemmel bir müslüman bazı kimseler onu ortaçağ karanlığına çeken birisi gibi görüyorlar. Bu insanlar devrimizin modern yobazlarıdır.
 
 
 
Akif'in İttihat Terakki'ye katılması, Çanakkale savaşı döneminde yaptıkları ve yazdıkları, yine Milli mücadele döneminde yaptıklarını göz önüne alırsak Akif ümmetin yeniden dirilmesi için büyük çaba sarfetmiştir diyebilir miyiz?

Kesinlikle diyebiliriz. Büyük Millet Meclis'i 1920'de açıldı. Mehmed Akif kendiliğinden Ankara'ya geldi. Meclis'e Mustafa Kemal'in isteğiyle Burdur milletvekili olarak girdi. Milli Mücadele'nin başladığı dönemlerde bazı ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanmaların millete fayda sağlamayacağını Akif oralara giderek camilerde hutbe vererek anlattı. Milli Mücadele'nin kazanılmasında Akif'in çok büyük payı var. Akif, ömrünün hiçbir zamanında yan gelip yatmamıştır. Meseleyi sadece Allah'ın takdirine bırakarak 'bu işler olur, Allah yardım eder' şeklinde bir tembelliğe bürünmedi. Adım adım milli mücadelenin içerisinde oldu.
 
 
AKİF ŞAPKA GİYMEMEK İÇİN Mİ MISIRA GİTTİ?
 

Cumhuriyetimizin ilanından sonra bu ülkeden  İslamiyet'in kaldırılmasını ve yerine başka bir dinin getirilmesini, veya şu yada bu şahsa tapılmasını ileriye süren kimseler oldu. Yani İslam düşmanları Cumhuriyet ile birlikte büyük ümide kapıldılar. Türkiye'yi İslam'ın dışına çekmeye çalıştılar. Mehmed Akif de aksine Türkiye'nin İslam'ın içinde olduğuna ve İslam'ın bizim manevi dünyamıza ışık veren, güç veren bir din olduğuna inanıyordu. O bakımdan dinsiz olan kişilere karşı ciddi bir cephe almıştır. Onlar da Akif'i kötülemeye çalıştılar. Ve Akif'in şapka takmamak için Mısır'a gittiğini savundular. Dünyada bundan daha rezil, daha aptalca bir fikir öne sürülemez. Çünkü fes bizim kültürümüzün serpuşu değildir ama Akif onu giymiştir. Akif, İslam'ı çok iyi bilen ve Kur'an'ı manzum olarak çevirebilen bir kimsedir. Akif gibi İslam'ı çok iyi bilen bir adam İslam'ı getirip de bir şapkanın tereğine bağlayabilir mi?
 
 
Akif, batıdan gelen, kravatı, pantolonu, gömleği giymiş. Bunları giyince kafir olacağını düşünmemiş ama batıdan gelen şapkayı giyeceği zaman kafir olacağını zannetmiş ve kaçıp Mısır'a mı gitmiş? Cahil insanların yine cahil insanları kandırmak için ileri sürecekleri bir fikirdir bu. Bunun gerçekle ilgisi yoktur. 
 
 
İSTİKLAL MARŞINI KALDIRMAK İSTEDİLER
 
 
Akif'in İstiklal Marşında İslami unsurlar bulunduğu için bazı kimseler İstiklal Marşı'nın değiştirilmesini istemiştir. Akif'e gerici demişlerdir. Esas gerici kendileridir. Onların kafaları yontma taş devrine aittir. O kafalara rağmen İstiklal Marşımız o günden bu güne büyük bir heyecanla söylenmektedir. 
 

Mısır'a gitmesi ne anlama geliyor? Sürgün mü yoksa Akif kendisi mi gitti?
 
 
Bu konu aydınlarımız tarafından da bilinmiyor. Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Meclis'te bir muhalif grup teşekkül etti. Mustafa Kemal bu muhalif grubun varlığını istemiyordu. O bakımdan 1920 yılında açılan Meclis'İ normal seçim sürecinden bir yıl önce feshetti. Bütün muhalif milletvelillerini Meclis'in dışında tuttu. Akif öldürülen Ali Şükrü Bey'in çok yakın arkadaşlarındandı. 
 
 
MUSTAFA KEMAL AKİF'İN PEŞİNE SİVİL POLİS TAKTI
 
 
Mustafa Kemal, Akif'i ikinci büyük Meclis'e almadı. Almayabilir. Ama herhangi bir devlet dairesinde vazife de vermedi. Vermeyebilir. Ama Mustafa Kemal, Akif'in emekli maaşını almasını da istemedi. Hadi diyelim ki bunu da yapabilir. Ama Akif'in arkasına iki tane sivil polis taktırdı. Akif nereye gittiyse bir vatan haini gibi polisler onu takip etti. Akif büyük üzüntü duydu. Ve dedi ki; Ben bir vatan haini gibi polis takibinde yaşayamam.
 

ÇOCUKLARININ RIZKI İÇİN MISIR'A GİTTİ
 
 
Mısır'daki arkadaşı Halim Abbas Paşa ona Mısır Üniversitesi'nde bir görev buldu. Akif çocuklarını geçindirebilmek ve kendi karnını doyurabilmek için çıkıp Mısır'a gitti. Şimdi Akif şapkadan dolayı gitti diyen yobazlara sormak lazım; Akif Türkiye'de kalsa ne olacaktı? Devlet dairesinde vazife verilmiyor, emekli maaşı verilmiyor, sonra arkasına polis takılıyor. Ne apacak Akif? Fatih Camii'nde halkın önüne mendil açacaktı ve dilenecek miydi? Akif haysiyetli bir adam idi. Mecbur kaldı Mısır'a gitmeye. Nitekim orada 11 yıl kaldı ve elimizde belgeler var Mısır'da da takip edildi. Mısır'dan döndükten sonra bir cümlesi var; Mısır'da 11 yıl kaldım ama 11 saat daha kalsaydım çıldırabilirdim.
 
 
Mısır'da adeta bir cehennem hayatı yaşadı ve geldi çok özlediği vatan topraklarında ruhunu teslim etti. 
 
 
Peki Akif'in cenaze töreni nasıl oldu? Devlet gereken önemi gösterdi mi?

AKİF'İN CENAZESİNE SAHİP ÇIKMADILAR

 
 
Akif öldüğü zaman devlet Akif'in cenazesine sahip çıkmadı. Onun cenazesine sahip çıkan öğrencileri kınadılar. O gençlere 'niçin Akif'in cenazesine sahip çıkıyorsunuz?' diye bağıran devlet adamları var. Bizim gençlerimiz de musalla taşına getirilen Akif'in cenazesine sahip çıktı ve Beyazıt'tan Edirnekapı Şehitliği'ne kadar omuzlarında taşıdı. Sonra birkaç gün sonra o öğrencilere öfkeyle sordular; Siz neden Akif'i örnek alıyorsunuz neden peşinden gidiyorsunuz? Sizin örnek alacağınız kişi Tevfik Fikret'tir.. Kesin olarak söylüyorum ki Fikret de dinsiz, imansız bir adamdır. Türkiye de böyle bir dönem yaşandı. 
 
 
AKİF'E MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN DEĞER VERMEDİLER
 
 
Akif'e değer verilmemesinin tek sebebi iyi bir Müslüman olmasıdır. Akif, bir hırsız, bir cani olduğu için değil. Tek suçu iyi bir Müslüman olmasıdır. Bir takım yobazlar Türkiye'ye yeni bir din getirmek istiyorlardı. Hrıstiyanlığı mı getirmeliyiz İslam'ın yerine yoksa başka bir dini mi diye düşünüyorlardı. O bakımdan Akif'e değer vermiyorlardı. 

Günümüz aydınları ve gençleri Akif'i ne kadar biliyor? Günümüzü Akif konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
 
AKİF'İN BİLİNMEMESİ BÜYÜK AYIPTIR
 
 
Tek kelime ile facia... Akif'in okunmaması, anlaşılmaması, bilinmemesi milletimiz için büyük bir ayıptır. Evlerimizin yüzde 95'i kütüphanesiz ve kitapsızdır. Türkiye'nin okuma konusundaki zayıflığı bilinmektedir. Eğer Türkiye kalkınmak istiyorsa Akif'i eserlerinden kayıtsız ve şartsız öğrenmek ve örnek almak mecburiyetindedir. 
 
 
AKİF'İN DE HATALARI VARDIR
 
 
Akif'inde hataları vardır. Mesela İkinci Abdulhamit Han'a karşı menfi bir tavır alması ve Turan düşüncesine karşı çıkması yanlıştır.
 
 

Röportaj / Cuma Obuz

hilalhaber


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH