Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM
24 Kasım 2015
Bu haber 1168 kez okundu
Allah’ın dinini yeryüzüne yaymak/anlatmak için çalışan İMAM’lar olmak yerine Beşeri ideolojileri ve atalar dinini yaymak/korumak için çalışan me’murlar olmayı tercih eden diyanet kurumu..
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Yüksel YILMAZ

Allah’ın dinini yeryüzüne yaymak/anlatmak için çalışan İMAM’lar olmak yerine Beşeri ideolojileri ve atalar dinini yaymak/korumak için çalışan me’murlar olmayı tercih eden diyanet kurumuna bir hutbe;

             Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Dünya hayatını ahirete tercih edenler(islam yerine demokrasiye sarılanlar), Allah’a giden yolu (yasama-yargı ve yürtüme çetesi ile), kapatanlar, onu(diyanet kurumu ve kendilerine destek veren hoca ve ilahiyatçılar eli ile)  eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler(dalalette olanlardır).”( İbrahim, 14/3) Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman, elinden(G20 ve Nato ile katılmayarak) ve dilinden(tarafını belli ederek) Müslümanların güvende oldukları kişidir. Mümin ise canları ve malları (kafirler tarafından bombalanmama) hususunda insanların kendisinden emin oldukları kişidir.” (Tirmizî, İmân, 12) Değerli Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz Muhammed (a.s) aracılığıyla İslâm’ın mesajını bütün insanlığa tebliğ etti. Allah’ın varlığına ve birliğine(tek ilah, tek ibadet edilen olduğuna) iman etmek, O’na hiçbir konuda(hükmetme yetkisinde) ortak koşmamak ve sadece O’na kullukta(onun yasalarına boyun eğip, teslim olarak kullukta) bulunmak, bu ilahi mesajın temeli olan tevhidi teşkil ediyordu. Bu mesaj, değerler manzumesi olarak; Öldürmeyi (insanları vahiyden ve tevhid den uzak tutmayı) değil Yaşatmayı (insanları vahiyle diriltmeyi), Zulmetmeyi (vahiy dışında hükmederek adaleti kaldırmayı) değil Hakkı (vahyi esasları) gözetmeyi, Batıla (demokrasi, cumhuriyet ve atalar dinine) değil Hakikate (İslam’a/vahye) tabi olmayı, Hayâsızlığı (Medya ve demokrasi ile çıplaklığı, sapıklığı) değil İffeti (vahiyle) kuşanmayı ve erdemli(Kuran ahlaklı) (İslami)duruşu takdim ediyordu. Bu mesaj, cehaleti(vahyi bilgi kaynağı görmemeyi) değil bilgi(vahyi) ve hikmeti öğütlüyordu. Bu mesaj, savaşı değil barışı(beşeri ve tahrif edilmiş dinlerin zulmünden insanları kurtarmak için önce barışçıl çağrıyı ve kabul etmezlerse savaşı) Terör (Allah’ın kanunlarını değiştirmeyi/tanımamayı) ve vahşeti(Âdem olmak yerine şeytan olmayı) değil Vicdan ve merhameti(müminlere karşı merhameti, kâfirlere karşı ise izzeti), Fitne ve fesadı(kâinat ve şeriat ayırarak, tağutların öğretisini) değil Sulh ve salahı(kâinat ve şeriat arasında uyumu ve tek ilahın öğretisini) öğretiyordu. Bu mesaj, Vurdumduymazlığı (oy ver dünyan kurtulsun) değil Sorumluluğu (oy vermeyip insanlık kurtulsun diye çalışmayı), Bencilliği (kapitalizmi) değil Paylaşmayı (infakı), Bölüp parçalamayı (firavunlaşmayı) değil Birleştirmeyi (vahdeti/ümmet olmayı) esas alıyordu. Kardeşlerim! İslam, hayatın her kesitine vicdan ve merhameti bir ilke, bir prensip olarak yerleştirdi(ği gibi hayatın her alanında tek ilah olan Allah’ın otoritesine/yasalarına bağlı kalmayı bir ilke olarak ortaya koymuştur). En zor zamanlarda dahi zulme, şiddete ve haksızlığa asla müsaade etmedi(ği gibi Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyen zalimlere/tağutlara ve Müslümanlara bomba yağdıran kâfirlere de asla müsaade etmez). Meşru (bir şeyin meşruluğunu/şer’i olmasını vahiy belirlediğinden insanlığın kendisini sahte ilahlara ve düşmanı olan şeytana karşı) müdafaa sadedinde değerlendirilen savaşın bile bir hukuku, bir ahlakı olduğunu asırlar öncesinden insanlığa haykırdı. Kadına(reklam ve fuhuş aracı), çocuğa(zihinleri ve ruhları kirletilerek), yaşlıya(hem dünyadan hem de ahiretten emekli ederek), tabiata(barajlar, madenler, inşaatlar ile tahrif ederek) dokunulmasını, zarar verilmesini kesin olarak yasakladı. Bu insaf ve merhamet çağrısı kısa sürede tüm coğrafyalarda yankı buldu. Müslümanlar, âleme silah, şiddet ve vahşet (ABD-Rusya ve NATO işbirlikçileri gibi) değil; sevgi, merhamet, şefkat, adalet ve hakikat medeniyeti(olan İslam ile) taşıdı. (başka ideolojilerle değil) Ancak zamanla kimi cahil müntesipler(vahiyden uzaklaşan ve arzu ve isteklerinin peşinde gidenler), dinin özünden, ruhundan, hayat veren değerlerinden(yani vahiyden) uzaklaştı ya da türlü hile ve desiselerle(Lider ve yöneticiler/din adamları eli ile) uzaklaştırıldı. İnsanı yaşatmak(vahiyle diriltmek) ve ona varlık gayesini(yalnız Allah’a kul olmasını) anlatmak üzere gelen bir din, nice süfli(devlet, millet, atalar gibi) emellere alet edildi. İslam, bütün hakikatleri insanlığa bildirmişken kimileri, hakikatin sadece kendi ellerinde olduğunu iddia eder(ek diyanet kurumunu din adına konuşma kurumu haline getirir) hale geldi. Kardeşlerim! Yüce Dinimiz(Allah’ın halis dini olan)İslam, bugün çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Zira İslam’la, Müslümanlıkla ilgisi olmayan cinayet(insanları vahiyden uzaklaştırarak onların ölmelerine sebep cahiliyye) şebekelerinin işlediği cürüm(Allah’ın helallerini haram, haramlarını helal yapmak), saldırı(tutuklama, hapis), vahşet(rabbim Allah dedikleri için/Âdem olmak istedikleri için yapılan muameleler) ve katliamlar(oy sandığı, okullarda cumhuriyet ve camilerde atalar dini ile beyinleri yıkanılan büyük topluluklar) ne yazık ki İslam’la(Allah’ın halis dinine mensup Müslümanlarla) birlikte anılır olmuştur. Modern zamanların tüm insafsızlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği (Allah’ın halis dini olan)İslam’a ve masum(muvahhid) Müslümanlara mal edilmeye çalışılmaktadır. (Allah’ın halis dini olan)İslam, vicdanı ve insafı kirlenmiş, yüreği tükenmiş insanlarca(kâfirler/tağutlar/G20/NATO gibi) terör ve vahşetle birlikte(Demokrasi-İslam/Ilımlı İslam/Radikal İslam/Türk-İslam isimlerle) zikredilerek olumsuz bir İslam imajı ve algısı üretilmektedir. Dinimiz(Allah’ın halis dini İslam), itibarsızlaştırılmaya(gerçek kurtuluş olduğu gerçeği), İslâm’la ilgili, insanların kalplerinde(akıllarında) bir endişe ve korku(yanıltma ve kandırma) oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kardeşlerim! İnsanlığa rahmet(dünya ve ahiret mutluluğu) olarak gelen bir dinin, bir (yol gösterici/aydınlatıcı)kitabın, bir (örnek ve rehber)peygamberin ve o dine mensup olan (muvahhid Müslümanların)insanların bu tür terör(fesat ve iftira taşıyan niteliklerle) olayları üzerinden itibarsızlaştırılması(vehhabi, sapık diyerek gerçeğin gölgelenmesi), en az işlenen bütün bu vahşetler kadar ağırdır(çünkü bizler Müslüman isminden/nitelemesinden başka bir şeyi kabul etmeyiz). Yeryüzündeki en büyük cinayet(cehalet), ahlak ve hukuk(vahiy/ayet) tanımayan katliamlara(insanları şirke düşürmek ve vahiyden uzaklaştırarak) cihat(İslami mücadele/metot) adı verilmesidir. (Allah’ın halis dini olan)İslam dininde, hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’de böyle bir anlayış yoktur. (Allah’ın halis dini olan İslam’ın)Dinimizin cihat anlayışı, öldürmek(vahiyden uzaklaştırmak) değil, (vahiyle diriltmektir)yaşatmaktır. (Arzu ve isteklerle)Harap etmek değil, (vahiyle)mamur eylemektir. (Kavmiyetcilik/Ulusculuk/devletçilikle)Gönüllere kin, nefret, intikam tohumları değil, (ümmet olarak)sevgi, şefkat, merhamet tohumları ekmektir. Yeryüzüne (beşeri/şeytani ideolojilerin ürünü olan)şiddet, terör ve vahşet üzerinden korku değil, (Vahyin/islamın)hak ve hakikat yoluyla barış, güven, huzur ve adaleti yaymaktır. Kardeşlerim! Bugün din(beşeri veya atalar dini) adına masum(korunaksız/cahil) insanları, kadınları, yaşlıları, çocukları acımadan öldürenler(demokrasiye yönlendirenler) aslında (vahiyle/İslam ile tanışmalarını engelledikleri için) bütün insanlığı katletmektedir. Ne hazindir ki, İslam’ın yüksek şiarı olan tekbir(Kur’an tilavetleri), bu vicdansızlıklara(kandırmalara) alet edilmektedir. Aslında Ankara’da Paris’te, Beyrut’ta, Bağdat’ta, Nijerya’da, hâsılı dünyanın dört bir yanında öldürülen(kandırılan, şirke sürüklenen) sadece masum(korunaksız/cahil) insanlar değil, âlemlere rahmet olarak gönderilen (Allah’ın halis dini olan)İslam’ın yüce değerleridir. (Ademliğini)İnsanlığını yitirmiş, (arzu ve istekleri/hevaları yüzünden)gözü dönmüşlerin yaptıkları yüzünden tahkir edilen(Müslüman bunu yapar mı, bismillah diyerek banka açar mı, düşük faiz için elhamdülillah der mi?), Kerim Kitabullah’tır. (Mücadelesi geçmişe sıkıştırılarak, günümüz şartları farklı diyerek )İtibarsızlaştırılan, Merhamet(Mücahit) ve Şefkat(Komutan) Peygamberi Habibullah(Resulullah) Muhammed Mustafa’dır. Ötekileştirilenler(vehhabi, sapık, gerici, yobaz diye), dışlananlar(marjinal görülenler), (tam)teslimiyetle bu kitaba, bu peygambere(resule itaat eden) gönül veren (tasdikleyen)sadık ve masum(muvahhid) Müslümanlardır. Kardeşlerim! Bugün, din(demokrasi) kisvesine bürünmüş cinayet(cahiliyye) şebekeleri, geçmişten günümüze(Aydın menderes, 28 Şubat ve fetö ile) birikmiş öfkeleri, incinmiş onurları, bastırılmış duyguları, yıkılmış hayalleri istismar etmektedir. Onlar bugün, tarihte acı hikâyeleriyle hatırladığımız, ortalığı yakıp yıkan, topyekûn medeniyetimizi tahrip eden Moğollarla(kâfirlerle) aynı yöntemi kullanmaktadırlar. Vicdan ve insaf medeniyetine kast eden Haçlılarla(AB-NATO) aynı yolu yürümektedirler. Bu coğrafyanın masum insanlarını ölümlerden ölüm beğenmeye mecbur edenler, aslında tüm insani değerlere kastetmektedirler. Ancak bizler biliyoruz ki, dillerinden tekbir düşmese de, alınları secdeden kalkmasa da insanlık dışı katliamların(insanları beşeri ideolojilere çağırarak şirke düşüren) faillerinin (Allah’ın halis dini olan)İslam’la uzaktan yakından asla ilgisi yoktur. Zira insana ve insanlığa yönelik bu tür vahşeti(aldatmayı) gerçekleştirenlerin(parti liderlerinin), onları yönlendirenlerin(din adamlarının) ne Allah’a saygıları, ne de herhangi bir dine(Allah’ın halis dini olan İslam’a) mensubiyetleri söz konusu olabilir. Kardeşlerim! Öyleyse geliniz dünyada huzura, ahirette kurtuluşa erebilmek için (Allah’ın halis dini olan)İslâm’ın rahmet(kurtuluş) yüklü mesajlarına yeniden sımsıkı sarılalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım(ve onları Kemalist/demokratik eğitim sisteminden ve diyanet memurlarından kurtaracak eğitimler verelim). Onlara (gerçek)inanç ve (gerçek)değerlerimizi (vahiyle)doğru öğretelim. Sahih dini bilgiye ulaşma ve sahip çıkma çabasını hiç elden bırakmayalım(ve onları camilerdeki memurların eline bırakmayalım). Sunulan her dini bilgiyi araştırma ve incelemeden(vahye sormadan) kabul etmeyelim. İslâm’ın rahmet(kurtuluş) iklimini en güzel şekilde temsil etmek için gayret gösterelim(Cihad edelim). Hutbemizi şu dua ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! İlmimizi, anlayışımızı artır ve bizi salih kullarından eyle!” Hutbemizi şu hatırlatma ile bitirmek istiyorum: “Artık siz(diyanet memurları ve ilahiyatçılar/din adamları), insanlardan korkmayın; benden(Allahtan) korkun ve benim âyetlerimi az bir değere (maaş ve kariyer/makam karşılığında) satmayın.

Kaynak: http://www.iktibasdergisi.com/kuresel-terorun-kafirlerin-hedef-aldigi-din-islam/#sthash.OWAcyKSH.dpuf


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH