Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

İLAH NEDİR?
30 Temmuz 2013
Bu haber 68778 kez okundu
İlah; Kısaca Karşığılını bulmayan/olmayan yaratıcı anlamına gelmektedir. "İlah" kelimesi her dilde o dile özgü bir sözcükle karşılanır. Türkçe de de bu kelimenin karşılığı olarak kutsal varlık;"Tanrı" kelimesi kullanılır!? İnsanlar "Tanrı" derken çoğu zaman insanüstü güce sahip bir varlığı kastetmişlerdir
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İlâh Kelime Anlamı:لاَهُوتilah; Kısaca Karşığılını bulmayan/olmayan yaratıcı anlamına gelmektedir. "İlah" kelimesi her dilde o dile özgü bir sözcükle karşılanır. Türkçe de de bu kelimenin karşılığı olarak kutsal varlık;"Tanrı" kelimesi kullanılır!? İnsanlar "Tanrı" derken çoğu zaman insanüstü güce sahip bir varlığı kastetmişlerdir. İslam edebiyatına göre ise ilah, bütün yaratıkları yoktan var eden, onların üzerinde kesin (mutlak) güce sahip olan varlıktır. İlah yaratıklarından hiçbirine benzemez ve sonradan var edilmemiştir. İşte Allah, bir ilahın sahip olması gereken özelliklere sahip olan tek varlıktır. Bu yüzden ondan başka ilah yoktur. Allah ın tek bir ilah olduğuna ve O ndan başka ilah olmadığına inanmaya İslam da tevhit inancı denir.
La İlahe İllallah Kelime Anlamı:لاَاِلَه 14; اِلاَّ اَللهُLâ ilahe:Hiçbir ilah yoktur illallah = Ancak Allah vardır.La ilahe İllallah/Allah ın tek bir ilah olduğuna ve O ndan başka ilah olmadığına inanmaya İslam da tevhid inancı denir.
Tanrı Kelime Anlamı:مَعْبُود;ibadet edilen; ilah; mabut; kutsal varlık.


[İlâh Kelimesi Ne Anlama gelir?]


Hz. Muhammed (salât/selam olsun)’ten sonra peygamber gelmeyeceğine göre dini Allah’a has kılan, İslami sorumluluklarının bilicinde olan herkesin bilgi ve yetenekleri doğrultusunda tebliğ görevini üstlenmesi gerekir. Bu görevden kasıt Allah’tan başka ilahların reddedilmesi, insanları iyiliği emredip kötülükten menetme ve Allaha davet etmektir. İnsanları Allaha kul olmaya, sadece onun koyduğu kanunlara uyup, onun hükmünü tanıyıp ona ibadet etmeye davet nasıl yapılmalıdır? İnsanları Allah’ın dinine davet etmek için yola çıkan tebliğci " لاَاِلَه 14; اِلاَّ اَللهُ /La ilahe İllallah’ ın" anlamını insanlara nasıl anlatmalıdır?
Tüm Allah’ın Resullerinin yaptığı şekilde, yanına en ufak bir şey eklemeden sadece Rabbimize la ilahe illallah ve metoduyla yapılmalıdır.


[Tevbe129]
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym
(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O na güvenip dayanırım. O yüce Arş ın sahibidir.


Şimdi bazılarının isyan edip ve ‘Lâ ilahe illallah Muhammed en Resûlallah” elimizde rehberdir diyenleri duyar gibiyim ama hemen bu hususu da açmak istiyorum.


“Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed onun resulüdür”. Buraya kadar tamam. Çok şükür hepimiz bu noktada hemfikiriz. Ama buradaki İlâh kelimesine dikkat çekerim. Burada ilâh kelimesi bizim sözlüklerimizde karşılığını bulmayan yaratıcı anlamına gelmektedir. Ki TDK’ dan çıkan Türkçe sözlüklerimizdeki bu çelişki ve yanlış kelime karşılığı verilişi kesinlikle affedilmez bir hatadır.


Kuran’da;Enbiya21/22Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?[21]Eğer yerde ve gökte Allah tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.[22] buyrulmuştur.
Peygamberimizin babasının adı Abdullah’tır. Yani Arapçada Abd-u İlâh olarak geçmektedir. Arapçada abd= kul anlamına gelir, Abdullah ise Allahın kulu anlamına gelir. “Resulullah” yani Allah’hın resulü anlamına gelir. Demek ki Allah lafsı İslamiyet’ten önce de vardır sonucuna varabiliriz. Allah o güzel isimlerini papağan gibi tekrarlayan kullarından ziyade, varlığından haberdar olan kullarının çokluğunu ve kendisine edilen kullukta samimiyeti ister.
Kuranda ki kavimler ile Mekke’de yaşayan cahilliye dönemi Araplarına baktığımız zaman şu gerçeği görürüz. Araplar ilah manasının ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı Çünkü ilah kelimesi sürekli dillerinde kullanılıyordu. İlah kelimesinin anlamıyla ilgili geniş kapsamlı bir bilgiye sahiptirler. Bunun için onlara "Allahtan başka ilah yoktur" denildiğinde, ne demek istenildiğini ve neye davet olunduklarını gayet iyi bir şekilde anlıyorlardı.
Küfredenler Allaha ortak koştukları ilahlara hangi yetkileri verdiklerini bilerek küfrediyorlardı. İman edenlerse Allah’ı tek ilah kabul ederken hangi otoriteleri ret ettiğini bilerek reddediyorlardı.
Allahın Resulü onları, ortak koştuklarını bir kenara çekerek Allah’ı tek ilah tanımaya davet ettiği zaman, davete cevap verenler bilinçli olarak cevap verirken karşı olanlarsa bilinçli olarak karşı çıkıyorlardı. Keza bu dönemdeki Müslümanlar kelime i şahadetin anlamını biliyorlardı. Eğer toplum kelime i şahadetin gerçek manasını anlamıyorsa, kelimelerin Arapça olmasından ona bir şey ifade etmiyorsa bu kelimelerin anlamlarını açıklamak tebliğciye düşmektedir. Bunu yapan tebliğ’cininde dikkat etmesi gereken önemli şeyleri vardır ilah kelimesinin anlamını biz kendi düşüncelerimize göre açıklamaya kalkarsak, görüşleri doğrultusunda yorum yapıyor gibi ithamlarla karşılaşabiliriz. Bunun için en sağlıklı yol, zaten kuranın bütün ayetlerine inandığını söyleyen insanlara, kurandan ayetlerle örnek getirerek açıklama yapmaktır.
Sadece Allah olduğu halde, ortak koşan müşrikler için önderleri; >> yöneticileri, parti liderleri, insanın kendi nefsi, şeytan ve cinler olabilmektedir. Günümüzde insanların en çok içine düştüğü şirk, kendisi gibi insanları ilah edinip onları Allaha aracı yapmak ve ortak koşmaktır.
Öyleyse bu konuda aynı görüşlere sahip olmalarına rağmen Mekke’dekiler niçin müşriktirler,onlarsa Müslüman dırlar?.Daha sonra muhatabımıza Mekke’dekilerin şirke düşmelerine birtakım yöneticilerini ve onların putlarını ilah edinmelerinin sebep olduğunu ve insanlarında ilah olabileceğimizi anlatmamız gerekiyor.Şöyle…
[Tevbe Suresi 31] (Yahudiler) Allah ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i (İsa yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Buyrulmuştur.
Bu ayetle ilintili İnsanların ilah olabileceğini ve edinilebileceğini gösteren delilerden biri tarihi bilgi ve belgelerde şöyle yer almaktadır;
Allahın Resülü Medine’de Mescidde bu ayeti okurken,Ady Bin Hatem adında bir Hıristiyan boynun da altın bir haç asılı olduğu halde mescide girer ve bu ayeti duyar. Bunun üzerine Resulullaha” biz din adamlarımızı ve bilginlerimizi ilah edinmeyiz der”.Resulluah” hayır edinirsiniz der”.O da nasıl olduğunu sorunca
” Siz kitabınızda geçen Allahın haramlarını haram,helallerini helal kabul etmezsiniz.Daha sonra din adamalarının ona ekledikleri haramları harara,helalleri helal kabul edersiniz.Onlarsa Allahın haramlarını helal helallerini haram ederler,sizde onlara tabi olmak sureti ile onları ilah edinirsiniz” demiştir.
Kurana en güzel cevap yine kurandadır en güzel sözler Allah’ındır. Keza Tevbe31 ve bu olayı incelediğimiz zaman şu sonuçları elde ederiz;


[1] Allah’ın haram ve helallerine ters düşecek kurallar hükümler, kanunlar, ölçüler koymak, haram ve helaller uydurmak, batılda olsa ilahlık girişimidir.


[2] Bu şekilde bir insana tabi olmak, onun koymuş olduğu haram ve helallere, kanunlara kurallara, tamamen veya kısmen de olsa uymak onu ilahlaştırmak ve ilah kabul etmektir.


[3] Allahın hükümlerine inanıp, aynı zamanda böyle bir insanında hükümlerine, kurallarına uymak, o kişiyi Allaha ortak koşmaktır.


[4] Bu şekilde haramlar, helaller, kanunlar koyanların kendilerinin ilah olduğunu
ilan etmesi gerekmemektedir. Din adamları ve bilginler toplumun karşısına çıkıp biz ilahız dememişlerdir. Bilakis kendilerini Allah’ın dinin mensupları olarak göstermişlerdir.


[5] Bu şekilde batıl bir ilaha tabi olanın, bunun farkında olmaması bir şeyi değiştirmemektedir. Ör/Ady bin Hatermin “onları ilah edinmeyiz" demesi,bunu bilinçli olarak yapmadığını, tepki göstermesi bunun farkında olmadığını gösterir.


[6] Batıl bir ilaha tabi olan insanın, bunun o kişiyi ilahlaştırmak olduğunun farkında olmaması, onu ilah edindiği ve Allaha ortak koştuğu gerçeğini değiştirmez. Kuran ve Resullulah, batıl bir ilaha tabi olan farkında olsa da olmasa da bunu din adamlarını ve bilginlerini ilahlaştırıp Allaha ortak koşmak olarak nitelendirmiştir.


Allanın haram ve helallerine ters düşecek şekilde haramlar, helâlar, kanunlar koymanın batıl bir ilahlık girişimi olduğu bu ayet ve tarihi veri kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzde bu şekilde Allah’ın hükümlerine ters düşen kanunlar, hükümler, kurallar koyan batıl ilahlar var mıdır?
Biz Müslüman olmak içinاَللَّهيللا “illa Allah” demeden önce sunu diyoruz:“La İlahe” لا يلاهي“La” kelimesi Arapçada “yoktur” ve “kesinlikle kabul etmem, reddederim” anlamlarına gelir. Yani bizim imanımız, inkâr ile başlamaktadır. Yani diyoruz ki; Kanun koyucu siyasi liderleri reddediyorum. Taparcasina kendisine baglanilan mali mülkü, popçuyu, topçuyu, pasayi, komutani, seyhi, mürsidi, padisahi, krali, kadini, evlatlari; kisaca her seyi kesin bir tarzda reddediyorum. Görüyoruz ki yüregimizde imani hakim kilmak için, öncelikle bu sahte ilahlardan temizliyoruz kalbimizi. Adeta bir süpürme operasyonu gerçeklestiriyoruz. Unutmamaliyiz ki iman, moloz yigini üzerine kurulmaz. Imanimizi saglam bir temel üzerine oturtmazsak, ahirette “Çalisip da bosa yorulmus” kimseler zümresine gireriz. Rabbimiz bizleri bundan korusun. Bu temizleme operasyonundan sonra, artik “illa Allah” dememiz için bir sakinca kalmamistir. Yani bu su anlama gelir: Allah tan başka ilah yoktur , Ben tüm ilahlari reddettim, ancaaak Allah hariç. Benim yegane kanun ve kural koyucum O’dur. Kendisine itaat ettigim, kitabinda bildirdigi dogrulari ve yanlislari ölçü kabul ettigim sadece Allah’tir.Dünyaya baktığımız zaman, yakın çağda yaşamış ve günümüzde yaşayan çok sayıda batıl ilahın olduğunu görürüz. Mesela Almanya’da Hitler adında bir sapık çıkmış ve Alman toplumunun nasıl yaşayacağına dair kanunlar koymuş ve o zamanın Alman toplumu da bu hükümlerle yönetilmiştir.


Karl Marx insanların sosyal hayatını yönlendirmek için hükümler uydurmuş, Lenin Rusya halkını bu hükümlere göre yönetmiştir. Çin toplumu da Mao nun koymuş olduğu hükümlerle yönetilmiştir. Üstünde yaşadığımız topraklardaki insanların yaşantıları da bu şekilde liderler tarafından düzenlenmiştir. Ortaya koymuş oldukları kanunlar, Allanın kanunlarına tamamen ters düşmektedir ve bu liderlerin tamamı, aynı zamanda batıl birer ilahtır.


Bu sapık ilahların koymuş olduğu kanunları kabul edenler, onları ulu Allah gibi insanları yönetmek için kanun koymaya yetkili görenler, onları Allaha ortak koşmuşlardır. Allah cc. insanın yaratıcısı olduğuna göre onun yapısını karakterini şüphesiz en iyi bilendir. İnsanların dünyada en iyi bir şekilde yaşayabilmeleri için eksiksiz ve noksansız hükümler koyup, onları resulleri vasıtasıyla insanlara tebliğ etmiştir.


Allanın koymuş olduğu kanunlar ve bunlara zıt olarak batıl ilahların koymuş olduğu kanunlar. Bunları örneklersek,


[1]Allah içki içmeyi haram kılmıştır, batıl ilahlarsa helal kılarak içki fabrikaları açmış ve meyhanelerin serbestçe faaliyette bulunmasını sağlamıştır,


[2] Allah zinayı haram kılmıştır, batıl ilahlarsa helal kılarak vergisini verdikten sonra genelevlerin serbestçe çalışmasına izin vermişlerdir. Kanunlarında zinanın suç olduğu hükmünü kaldırmışlardır.


[3] Allah kumarı haram kılmıştır, batıl ilahlarsa helal kılarak kumarhanelere çalışma ruhsatı vermiş, toto, loto, piyango oyunları düzenleyip kumarı yasallaştırmışlardır.


[4] Allan cc kadına ziynet yerini örtünmesini emretmiş, açık dolaşmasını haram kılmıştır, batıl ilahlarsakadının açık dolaşmasını helal kılarak, işyerlerinde okullarda kadının açık giyinmesinin mecburi tutmuşlardır.


[5] Allah faizi haram kılmıştır, bu batıl ilahlarsa helal kılarak bütün ekonomilerini ve ticaret hayatını faiz temeli üzerine oturtmuşlardır.


Bu batıl ilahların Allahın yasaklarına, haramlarına ters düşecek şekilde helaller uydurmaları ile ilgili örnekleri çoğaltabilmemiz mümkündür. Bu batıl ilahlar insanlara hükmetme yetkisini Allahtan almış,"hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir"diyerek halka vermiş gibi gösterip kendi ellerine almışlardır. Allahın kanunlarına muhalif düzeni kurup, koruyuculuğunu yapan, onun işlemesini kalpten isteyen liderler ve parti başkanları batıl birer ilahtırlar.


Bunların parti programlarını incelediğimiz zaman, programlarında iktidara geldikleri zaman faizi, içkiyi, kumarı, zinayı ortadan kaldırıp, Allahın hükümlerini uygulayacaklarına dair bir kayıt göremeyiz. Öyleyse bunlar Allahın hükümlerinin hâkim olmasına taraftar değildirler ve karşıdırlar. Allahın haramlarına ters düşecek şekilde hükümleri, kanunları, kuralları vardır ve bu liderler, parti başkanları aynı zamanda batıl birer ilahtırlar.


Hıristiyanların din adamlarına, bilginlerine tabi oldukları gibi bu parti başkanlarına tabi olmak onları bu yolda ilah edinmektir. Bunlara tabi olup, onları ilahlaştıranlar Ady bin Hatem gibi bunun farkında olmayabilirler. Keza farkında olmamaları onları ilah edinmiş oldukları gerçeğini değiştirmez.


Farkında olsallarda, olmasallarda batıl liderlere tabi olup peşlerinden koşmak, kalpte onlara zerre kadar sevgi beslemek onları ilahlaştırmaktır. Bu liderlerin peşinden koşanlar aynı zamanda Allahın hükümlerine uyabilirler. Allahın namazla, oruçla, zekâtla hacla ilgili hükümlerini yerine getirebilirler. Sosyal yaşantının bir kısmını Allanın hükümlerine göre düzenleyip,bir kısmımda batıl liderlerin hükümlerine göre düzenlemek şirktir.Şirk Allahı en büyük ilah kabul edip,diğer batıl liderleri ilahlaştırıp Allaha ortak koşmaktır.


[Mülk suresi 2] O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.


Allah cc. içkiyi, kumarı, zinayı, faizi var etmiş fakat insanları denemek için bunları yasaklamıştır. Bunlar olmasaydı, yasaklanmış olmasının bir anlamı olmazdı. Eğer Allah’tan başka batıl ilahlar olmasaydı, bir müminin bütün ilahları reddedip"la ilahe” ilahlara hayır diyerek, sadece Allaha yönelmesinin, “illa Allah” demesinin de bir anlamı olmazdı. İnsanın yaradılışından kıyamete dek gerek insan şeklinde, gerek put şeklinde batıl ilahlar olacaktır.


Allah cc. insanı imtihan etmek için bunların ilahlık girişiminde bul tınmalarına izin verecektir. Bunlara tabi olanlar küfre düşüp çıkmamak üzere cehenneme girecekleri gibi, bütün batıl ilahları reddedip onların kanunlarını, düzenlerini reddedip sadece Allahın kanunlarına ve onun düzeni olan Islama yönelenlerse bu imtihanı kazanacaklardır.


[A’raf suresi 3]Rabbinizden size indirilene uyun; O nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!


Keza bu batıl ilahlar Allahın yeryüzünde insanları yönetme hakkına el koymuşlardır. Bu davranışları küstahça Allaha isyan etmeleri ve ona tabiri caizse "Sen yerleri, gökleri, yıldızları, tabiat âlemini, hayvanları yönet, insanlara gelince onu bize bırak o işe burnunu sokma insanları biz kendi kafamızdan, havamızdan uydurduğumuz kanunlarla idare ederiz dercesine İnsanları yönetme hakkı yöneticileri olma sıfatıyla bize aittir "demektedirler. Bunu sözleri ile değil ama davranışları ile söylemektedirler. Böyle iddialardan Rabbimizi tenzih ederiz, o onların bu şekilde uydurdukları yalanlardan uzaktır.


Dikkat edilecek bir başka noktada kelime-i şahadetin " لاَاِلَه 14; اِلاَّ اَللهُ Allah’tan başka ilah yoktur" şeklinde ifade edilmesidir. Bu ifadeden de müşriklerin Allah’ı ilah kabul ettikleri, fakat diğer ortak koştuklarını reddedip sadece Allaha yönelmeye davet edildikleri rahatça anlaşılabilir. Cahiliye dönemi Araplarının şirke düşmelerine sebep Allahın ilahlığını yok saymaları değildi. Bilakis onlar Allahın ilahlığını tanıyorlardı, fakat bugün olduğu gibi bazı yöneticilerinin hükümlerini, yasalarının Hz. İbrahim’e gelen Allah’ın hükümlerine ortak koştukları için şirke düşmüşlerdir.


Bugünde şirke düşenlerin bunlardan farkı yoktur. Günümüzün müşrikleri şirke düştüklerinin farkında olmayıp, nüfus kağıtlarındaki müslüman yazısına, şeytanın,din adamlarının,yöneticilerinin siz Müslümansınız demelerine, sürekli veya ara sıra kıldıkları namazlara güvenerek kendilerini Müslüman zannetmektedirler.


Resullulah sav. şirki tanımlarken"Karanlık bir gecede, siyah kayanın üzerindeki karıncanın ayak sesinden daha gizli"olacağını ve farkında olmadan şirke düşülebileceğini bildirmiştir. Şirk içinde olmasına rağmen kendilerini Müslüman zannedenler için,


[Gaşiye Suresi.2] "O gün öyle insanlar vardırki çalışmış fakat bütün yaptıkları boşa çıkmıştır,boşuna yorulmuştur ve kızgıncana yanan bir ateşin içine yollanır"buyrulmuştur.Yine Allah şirk koştukları takdirde resullerine durumlarının ne olacağını bildirmek için,
[En’âm Suresi.86-88]86/İsmail, Elyesa , Yunus ve Lût u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.88/İşte bu, Allah ın hidayetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.Yine Allah resulüne;
[ZÜMER suresi 65. ayet]
(Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!
Allah cc.şirk koşmaları durumunda en ufak bir taviz tanımayıp bütün amellerini, ibadetlerini boşa çıkartacağını bildirirken,günümüzde Müslümanlık iddiasında bulunanlar in, yönetici ve parti başkanlarını Allaha ortak koşup, sonra namazlarından,oruçlarından dolayı kendilerini güvende hissetmeleri büyük bir gaflettir.Bunları uyandırmak batıl ilahların getirmiş olduğu hükümleri,yolları,sosyal yaşantıyı reddetmeye böylece gerçek anlamda tevhidi kabul etmeye davet etmek Müslüman tebliğciye düşmektedir.


Gerçek anlamda "la ilahe illallah" demek, kuranın hükümleri ile hükmetmeyen yöneticileri, birer batıl ilah olan parti başkanlarını, liderleri, demokratik, sosyalist, sosyal Demokrat, kapitalist, milliyetçi, faşist İslam dışında kalan bütün insan ürünü yönetimleri, bunların görüşlerini, düzenlerini reddederek sadece Allah’ın düzeni olan İslâm’a yönelmeyi gerektirir.


Günümüzde olduğu gibi Allahın düzeni olan İslamı bir kenara çekip insanları kendi aklından ve hebalarından ürettiği kanunlarla idare eden yöneticiler eski çağlardada olagelmiştir. Buna Kuranı Kerimden verilebilecek en güzel örnek Musa as. Zamanında yaşayan firavundur. Nitekim Musa as. Firavunun karşısına dikilip,"o göklerin ve yerin doğuyla batının rabbidir, ondan başka ilah yoktur"dediği zaman firavun ona,


[Şuara Suresi 29] Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! Dedi.


Firavunun buradaki ilahlık iddiası nedir? O yerleri gökleri yarattığın mı iddia etmektedir. Hayır! Onun tek iddiası günümüzün çağdaş firavunlarının yaptığı gibi, yönetimleri altında yaşayan halkın, sosyal yaşantısını düzenlemek konusunda kanun koyma yetkisinin Allah’a değil de kendilerine ait olduğudur.
Firavun bu iddiasıyla içkinin, zinanın faizin, kumarın ve benzerlerinin yasak mı yoksa serbest mi olacağını belirleme yetkisinin Allah’a değil de kendine ait olduğunu iddiaetmektedir. Mısır halkını Musa as.’a Gelen Allahın şeriatıyla ve kanunlarıyla yönetmeyi reddetmektedir, Firavunun


[Kasas Suresi.38]Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi, benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. Buyrulmuştur.
Günümüzün çağdaş firavunları da Resullulah sav. Gelen Allahın şeriatına ve kanunlarına göre değil de kendi ürettikleri kanunlara göre insanları yönetmektedirler. Aradaki tek fark Musa döneminde yaşayan firavunun, bunun bir ilahlık girişimi olduğunu bilmesi ve halkında ona bir ilah olarak tabi olduklarının farkında olmasıdır.
Günümüzdeyse Allahın hükümleri dışında kalan hükümlerle insanları yöneten çağdaş firavunlar bu davranışlarının ilahlık olduğunu söylememektedirler. Onların kanunlarına yönetimlerine tabi olan, rıza gösteren, peşlerinden giden halkta bunun yöneticileri ilahlaştırmak girişimi olduğunun, şirk olduğunun farkında değildirler ve kelime-i şahadet getirdiklerini söyleyerek kendilerini Allah’ın dininde sanmaktadırlar.


[ZUHRUF suresi 54.55.56] 54/ Firavun kavmini aldattı; onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir.55/ Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk.56/Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH