Ana Sayfa > GÜNDEM

Hak Yolda Adil Bir Şehit: İskilipli Atıf Efendi
25 Mart 2016
Bu haber 1288 kez okundu
Sene miladi 1876, hicri 1292… Çorum’un İskilip ilçesinin Tophane köyünde anne-babasına göz aydınlığı olarak doğar, Mehmet Atıf. Babası Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa’dır. Annesi Mekke-i Mükerremeden göç etmiş Ben-i Hattap aşiretinden, Arap dedenin torunlarından Nazlı Hanım’dır. Annesini henüz altı aylıkken kaybeden öksüz Atıf, dedesi Hasan Kethüda’nın gözetiminde yetişmiştir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İlmi, edebi, mücadelesi ve şehadetiyle direniş tarihimize adını övgüye namzet bir güzellikle yazdıran bu mümtaz şahsiyet İskilipli Mehmet Atıf Efendi’dir.

Bir ağacın gölgesinin kalınlığı ve meyvelerinin lezzeti beslendiği toprak ve sulanma durumuyla ilgilidir. Müslüman bir şahsiyetin olgun kimliğini tanımak; onun ailesine, çocukluğuna, yetiştiği ortama ve aldığı eğitime vakıf olmakla mümkündür.


Sene miladi 1876, hicri 1292… Çorum’un İskilip ilçesinin Tophane köyünde anne-babasına göz aydınlığı olarak doğar, Mehmet Atıf. Babası Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa’dır. Annesi Mekke-i Mükerremeden göç etmiş Ben-i Hattap aşiretinden, Arap dedenin torunlarından Nazlı Hanım’dır. Annesini henüz altı aylıkken kaybeden öksüz Atıf, dedesi Hasan Kethüda’nın gözetiminde yetişmiştir.

Köyde başlayan tahsil hayatı İskilip’te devam eder. Burada Abdullah Efendi’den bir müddet ders alır. 1893’te tahsilini tamamlamak için abisiyle İstanbul’a gider. Meşhur Çarşambalı Hoca’nın talebesi olma bahtiyarlığına eren Mehmet Atıf, kıvrak zekâsı, olayları değerlendirmedeki feraseti ve çalışma azmiyle arkadaşları arasında kısa sürede sıyrılıp 1902’de okulu birincilikle tamamlar. Aynı okulda “ İskilipli Mehmet” olarak anılan Atıf, aynı yıl müderrislik/profesör unvanıyla Fatih Camiinde ders vermeye başlar ve İstanbul Dar’ül Fünun İlahiyat Fakültesi’ne girer. 1905’te mezun olan Mehmet Atıf, Kabataş Lisesi’nde Arapça öğretmeni olarak göreve başlar. Bu yıl içinde Fatıma Zahide Hanım ile evlenir.

Hak ve adil şahitlik yolunda bir nefer olma arzusundaki Atıf, Meşrutiyet öncesi ve sonrasında da çeşitli garazkârların yanlış değerlendirmeleri ve bakış açıları yüzünden taşlanıp durdu. Ama o bunlara tevekkülle sabretti, faziletli yemişleri vermeyi sürdürdü. İlk baskıyla da bu dönemde karşılaşır. Hakkındaki bir jurnal/asılsız ihbar sebebiyle hicrete çıkar. Bu jurnalin vukuuna sebep; Meşihat –ı İslamiye dairesinde bulunan dersiamların (Asistan) mağduriyetini giderme konusunda yaptığı çalışmalardır. Devrin Şeyhülislam’ı tarafından Bodrum’a sürülür. Üzerinde yoğunlaşan baskılar yüzünden Kırım’lı İbrahim Tali efendinin pasaportuyla gizlice Kırım’a geçer. Kırım’dan Varşova’ya geçer. Meşrutiyet’in ilanından bir hafta evvel İstanbul’a döner.

Müderris İskilipli Atıf, 1910’da medreselerin umum müfettişliğine getirilir. İhmal edilmiş bir vaziyetin nazırı olur. Kısa sürede yoğun çabalar eşliğinde kurumun işleyişini yoluna koyar. Hakeza Sebilürreşad, Beyan’ul Hak, Mahfel… gibi dergilerde yazıları yayımlanır. İlmi ve faziletiyle meşhur olur.

O, artık İslami sorumluluğunun bilincinde bir âlimdir. Allah’ın razılığını gözetme yolunda kararlı ve İlahi hükümlerin uygulanması noktasında tavizsiz bir duruştur. Yazılarıyla İslam âleminin de dikkatlerini çeker, İskilipli Hoca. 

İlk çıkışı Balkan harbiyle görülür. Donanmaya yardım noktasında halkı teşvik edici yazılar yazar. Mahmut Şevket Paşa suikastini bahane edip tüm muhalifleri toplayan İttihat Terakki, onu da tutuklayarak Sinop’a sürgüne gönderir. Sinop sürgünü şahitlerinden emekli imam Cevdet Soydanses, Atıf için şunları söyler: 

“Atıf hocayı ilk defa Sinop’ta gördüm. Küçük bir çocuktum henüz. İttihatçılar 600 kadar kişiyi Sinop’a sürmüştü. Aralarında babamla Atıf Hocanın da bulunduğu bu sürgünlerin mühim kısmı hoca idi, din adamıydı. Atıf Hoca çok efendi bir insandı. Sessiz, sedasız, ağzı çok iyi laf yapar, eli kalem tutardı. Bu sürgünden sonra İstanbul’a dönmüştü.” Buradan Çorum’a ve Sungurlu’ya gönderilen İskilipli Hoca’nın suçsuzluğu anlaşılınca kendisinden özür dilenir ve İstanbul’a dönmesine izin verilir.

Japon büyükelçisi Baron Usida’nın onu ziyareti esnasında: “ Sizin gibi birkaç hoca daha olsaydı, İslamiyet bütün Doğu’yu- hatta- Japonya’yı da fethederdi.” der. Ayrıca Amerikalı bir heyetin medreseleri ziyareti esnasında ona yönelttiği sorulara verdiği mükemmel cevaplar, heyetin takdirli hayranlığını sonuç verir ve heyet, İskilipli Atıf Efendi’yi Amerika’ya davet eder.

Davetler ve onun ilminden istifade etme amaçlı danışmalar sadece bununla sınırlı değildir. 

Üsküp, Kosova, Plevne heyetlerinin memleketlerine yerleşme isteklerini, 

Kırım Vakıflar Bakanlığı teklifini, 

Kral Faysal’ın Bağdat’a davetini nezaketle geri çevirir. 

Bir İtalyan müsteşrikinin bazı sorunlarını ona danışması ve Hoca’nın sunduğu çözümler karşısındaki “ Şöhretinin haklılığını” ifadesi, bazı müsteşrik dergilerin ona yüksek ücret teklif ederek dergilerine yazı gönderme istekleri onun haklı, doğru ve isabetli duruşunun bir semeresidir. 

İhlâsla yapılan bir amelin karşılıksız kalmayacağı malumdur. Üstad Bediüzzaman: “ Siz amellerinizi gösteriş için, nasa beğendirmek adına değil de ihlâsla yapın! Zaten bu ihlâsı elde ederseniz Allah, sizi halklara beğendirecektir.” Derken samimiyet ve kararlılıkla ortaya konan çalışmaların bütün bütün kör değillerse insanların nazarında dikkate alınacağını söylemektedir. 

İskilipli Atıf Hoca, sadece bir şapka kanunu mağduru değildir. O her cepheden Müslüman âlim ve öncü vasfını kendinde cem eden bir kişidir. Bulunduğu noktayla yetinmeyip sürekli kendini ilmen geliştirir, Salih amellerle manen azıklanır, toplumun derdiyle hemhal olurdu. İnsanlara faydalı olmak ve sosyal yaralara derman bulmak için didinir, kalemini bu amaçla kullanırdı. 

Peygamberin varisi olma sorumluluğunu bilen İskilipli Atıf Hoca’nın artık tüm mesaisi, bütün arzusu kulluk emanetini layıkıyla omuzlamak içindir.

Tarih 19 Ocak 1919… İskilipli Atıf Hoca, Üstad Said-i Nursi, Ermenekli Sait Efendi, Mustafa Sabri’nin öncülüğünde “Müderrisler Cemiyeti” kurulur. Atıf Hoca’nın ikinci başkanlığı yürüttüğü bu cemiyet, İslami tedrisat görevini üstlenen müderrisler arasındaki diyaloğu arttırma ve dayanışmayı sağlama amaçlıydı. Bilahare alınan bir kararla cemiyet, ismini “Teali-î İslam/İslam’ı Yüceltme” olarak değiştirir ve halka açılır. Mustafa Sabri Bey’in Şeyhülislamlık makamına tevdi edilmesiyle cemiyetin başkanlığını Atıf Hoca üstlenir. 

1919 yılında ayrıca Dar-ül Hilafet-i Aliye Medresesi İbtida-i Dahil Umum Müdürlüğü ve Medreset-ül Kudat’ta (Hakimler okulu) Hikmet-i Teşriiyye dersi müderrisliği gibi görevlerde bulunur.
Yunanlılar İzmir`e çıktığında ilk tepkiyi  `Teali-î İslam cemiyeti` gösterir. Bu tepkiyi bir protesto beyannamesi olarak yayımlar. Kısa zamanda toparlanan Anadolu, işgalcileri çıkarmayı başarır. Osmanlı tarihi kara bir leke ve bitişle karşılaşır. Batı medeniyetini tanıma ve teknolojik gelişmişliği alma adına eğitim için yurtdışına gönderdiği jön Türkler onun yıkılmasına neden olur. Düşman olarak imparatorluğun kuruluşuna maya olan İslam ve Müslüman halk seçilir. Bir devlet biter yeni bir devlet kurulur. Laik çağdaş ve demokrat Türkiye cumhuriyeti! Müslümanlar şaşkındı, bir o kadar da mazlum. 

İskilipli Atıf Hoca da İslam’a bağlı örnek bir şahsiyet olarak bu dönemin sıkıntılarından payını alıyordu/alacaktı: 

Sürgün, hapis ve şehadet…

1922 yılı Ramazan ayında Saray’daki “Huzur” derslerine muhatap olarak katılır. Huzur dersleri Ramazan aylarında, Saray’da padişah huzurunda yapılan ve seçkin bazı âlimlerle saray erkânının katıldığı ilmi sohbetlerdir. Huzur sohbetlerinde doğrudan ders veren âlimlere “mukarrer”, ders veren hocalara soru yönelten ve kendisine soru sorulursa cevap veren hoca efendilere ise “muhatap” denirdi. 

Bir yandan âlimlik vasfıyla en üst düzeyde ve yoğun bir çabayla İslami çalışmalar yürütür, diğer yandan halkı bilinçlendirme ve batı taklitçilerine karşı uyanık olma adına eserler neşreder. Velud bir kaleme sahip olan İskilipli Atıf, birçok eser yayımlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

İslam Çığırı, İslam Yolu, Mirat’ül İslam, Din-i İslam’da Men’i Müskirat/ İslam Dini’nde Sarhoş Edici İçkilerin Haramlığı, Nazar-ı Şeraitte Kuvve-i Berriye ve Bahriye/ Şeriat Gözüyle Deniz ve Kara Gücü, Tesettür-ü Şer’i, Muin Lit-Talebe/ Öğrenciye Destek, Frenk Mukallitliği ve Şapka…

Bu eserlerden üçü “ Tesettürün İlahi bir emir, her türlü sarhoş edici içkinin haram, şapka benzeri kisve ve kıyafetlerin İslami olmayıp yabancılara özenti olduğu” nu dile getirdiği için batı medeniyetini kendine model seçen devrin idaresi, elit kitle ve batılılaşma çalışmalarının öncüsü kişileri rahatsız eder. Çünkü Tanzimat’la başlayan bir süreç iyice irdelendiğinde gazete, roman, hikâye, tiyatro… gibi türler aracılığıyla kadın- erkek iç içeliğinin öne çıkarıldığı, salonda dans kültürünün övüldüğü, açık saçıklığın normal gösterildiği, içkiye meyilli karakterlerin boy gösterdiği, tekke ve zaviyelerin bir yozlaşma mekânı gibi gösterildiği, İslam alfabesinin alaya alındığı… görülür. 

Öyle ki Cumhuriyetin ilk yıllarında batılılaşma hastalığına tutulmuş Cenap Şehabeddin, Süleyman Nazif, Ömer Rıza Doğrul gibi yazarlarla çeşitli meseleler hakkında kalem münâkaşalarına girişir. İslam’ın heybetini korumak ve normalleştirilmek istenen günahlara karşı nehy-i münker yapmak adına Atıf Hoca, bu yazılarda imanın öfkesini yansıtan sert bir üslup kullanır. 

Atıf Hoca’nın yazılarında satır araları iyice okunduğunda ve üslubuna dikkat edildiğinde aynı zamanda modern düşüncelere vakıf ve çağın sosyal-siyasal gelişmelerinden haberdar olduğu fark edilir. Yani o dini değerlere modernizm adına savaş açanlara salt bir tepki vermemiş; aksine düşmanın gücünü bilen bir idrakle, beslendiği kokuşmuş medeniyetin açıklarını anlayan bir bilinçle karşı koymuş. O, bir yandan da sahih İslam düşüncesinin sünnet çerçevesinde sağlam bir müdafaacısıdır. Ehl-i Sünnet âlimlerini kendine öncü seçtiği gibi isabetli tercihler noktasında İbn-i Teymiyye gibi âlimlerden de beslenme olgunluğu sergilemiştir. Bu çerçevede yazılar ve eserler kaleme almıştır. Nitekim Beyan’ul Hak Dergisi’ndeki bir yazısında şunları yazmıştır:

“ Vakıa şimdiye kadar İslam dini aleyhine hasımlar tarafından hücumlar olmuş ve bu konuda pek çok küfür ve hezeyanlar neşredilmiş ise de ulema-i kiram hazeratı ilmi satvetleri ile hepsini red ve iptal etmişlerdir. Son zamanda ise bir taraftan maddeciler, tabiatçılar, farmasonlar gibi İslam dininin en şiddetli düşmanları tarafından İlahi nurun mahvına çalışılıyor. Diğer taraftan İslamiyet kisvesi altında türlü türlü küfür, hezeyan ve fesatlıklarla İslam dininin yıkılmasına çalışılıyor.

Zamanımızdan ikinci zümreden olmak üzere bir takım müçtehid, istinbat melekesine malik imişler gibi içtihada yeltenmek ve hatta bütün Ehl-i sünnetçe Allah katında umum Ümmet-i Muhammed’den efdaliyetleri müsellem olan şeyhayn hazeratına(Hz. Ebubekir ve Ömer) dil uzatmak, dört imam gibi müçtehidin-i kiram ve fukaha-i izamı hatalı bulmak ve tahkir etmek, esası bütün müçtehidlerce kabul olunan dini meseleleri inkâr etmek cüretinde bulunan dalalet ve idlal erbabının Müslümanları zehirlemekte olduğu maalesef görülmektedir. Nitekim bunlardan evvel birisinin de hakkında nass varit olan (hakkında ayet ve hadis ile hüküm verilmiş) kurban meselesinde içtihad hülyasında bulunduğu malumdur.” 

Tıpkı günümüzde Belam varisi bazı İlahiyatçı kılıklı kişilerin her konuda müftü kesilip İslam’ı keyfi zevklere kadar indirgeyip haramları meşrulaştırması veya tavuktan da kurban olur, türünden acaip fetvalar vermesi kabilinden. 

Cumhuriyetin kurulduğu bir demde, Türk milliyetçiliğinin temel hedef görüldüğü bir dönemde, devrimler kılıfıyla İslam’a ait olan her şeyin hor görüldüğü ve yasaklandığı bir devrede bu adımlar, büyük bir cesaretin ve batıla karşı yükselen izzetli bir haykırışın takdirane tablosudur.


1924’te İskilipli Atıf Hoca, “ Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı eserini neşreder. Yani Şapka kanunundan 1,5 yıl öncesidir. Diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabını da Maarif Vekâleti/Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderir. Eseri için izin çıkar; hatta eserin içeriğinin gerekliliğinden dolayı takdir edilir.

Bu risale, bazı dar düşüncelilerin zannettiği gibi gelişmişliğe bir karşı çıkış değil; körü körüne Avrupa taklitçiliğini eleştiren bir eserdi. Atıf Efendi, 32 sayfalık bu eserinde; Avrupa’nın ilim ve fennini almanın caiz ve gerekli; ama yapılanların ise daha çok şuursuz bir batı taklitçiliği olduğunu, kılık kıyafette onlara benzemenin aslında ruhi bozulmuşluğa bir alamet olduğunu ve böylesi uygulamaların müstakil bir şahsiyet inşa eden İslam düşüncesine zıt düştüğünü söyler.  Ebu Davud gibi sünen kitaplarında geçen: “Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır.” Hadis-i nebevisi ışığında gelişmeleri izah etmeye çalışır ve şu hükmü verir:

“Bir Müslüman şiar ve alamet-i küfür addolunan bir şeyi zaruretsiz giymek ve takınmak suretiyle gayr-i Müslimleri taklit etmesi ve kendini onlara benzetmesi şer’an memnûdur.”

Ne yaman çelişkidir ki aynı eser, fazla değil 1,5 yıl sonra Atıf Hoca’yı sanık sandalyesine oturtacaktır. Allah’tan başka ilah edinenler, düzenlerini üzerine kurdukları yasa ve zihniyetin akli ve kalbi açıdan tutarlılığını hesaplamazlar. Sadece o esnada o uygulamalar, onların tahtlarını sarsacak bir kıvamda değildir. Yani helvadan icat ettikleri putları acıkınca yemekten/ kendi kanunlarını ihlal etmekten çekinmezler. Onlar için tek doğru, menfaatlerine ve saltanatlarına dokunulmamasıdır. Dün doğru gördükleri, haklı bildikleri şey aniden yanlışa ve suçluya dönüşebilir. Yakın tarihte bu ülkede politik manevralar karşısında söylenen “ Dün dündür, bugün bugündür.” Sözü bu küflenmiş zihniyetin en yerinde tercümanıdır. Bu çelişkiye daha somut bir örnek vermek gerekirse; 

İstiklal Mahkemeleri’nin meşhur hâkimlerinden Kel Ali, Şapka kanunundan bir yıl önce bir mahkemeye gözlemci vasfıyla katılan bir gazetecinin başında şapka görür ve alaycı ve sert bir tavırla: “ Babanda mı şapka giyerdi?” der. Kel Ali yine meclis koridorlarında şapka giyen birini şapka giydiği için döver.  Aynı Kel Ali, bir yıl sonra şapka giymediği ve bu yöndeki kanuna muhalefet ettiği için onlarca kişinin idam kararını verir ve çok sayıda kişi için de10 ile 15 yıl arası değişen kürek cezasına hükmeder…(1)


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNDEM Haberleri

Başlık Tarih
 
Kabe İmamı Sudeysi: Allah'a hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz25 Eylül 2017
28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?14 Mart 2017
İstanbulda 150 Muhacir Özbek Müslüman gözaltına alındı.. Gönderirlerse ölüm ve işkence demek !14 Mart 2017
Camideki hırsıza cemaatten dayak14 Mart 2017
Çeşitli Müslüman kesimlere yönelik artan baskılar konusunda açıklama13 Mart 2017
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak Gözaltına Alındı13 Mart 2017
Okullarda tören adıyla işlenen putperestlik10 Kasım 2016
AKP Kadın Kolları Başkanı: Laiklik ülke için teminat; AK Parti iktidarlarının başlangıcında herkes çok önyargılıydı19 Eylül 2016
Haç işaretine benzeyen Mihrap nihayet değiştirildi!18 Ağustos 2016
İsrail'le anlaşmada ambargoyla ilgili ibare yok18 Ağustos 2016
TUrkIye-İsrail anlaşmasına onay18 Ağustos 2016
PKK-PYD'den İslam düşmanlığı15 Ağustos 2016
FETÖ, Kur'an'ı da tahrif etmiş! Ayetin mealini değiştirmişler11 Ağustos 2016
PKK’dan Diyarbakır ve Mardin’de Alçak Saldırı11 Ağustos 2016
28 Şubat Mağdurları İçin de Yeniden Yargılama Yolu Açılmalıdır!09 Ağustos 2016
Korkunç iddia! Mültecileri vuracaklar...09 Ağustos 2016
Oflu Hoca geri dönüyor!08 Ağustos 2016
Sedef Kabaş'tan Kelime-i Tevhid Bayrağına Hakaret!08 Ağustos 2016
Suriyeli çocuk kaldırımda elleri ve gözleri bağlı halde bulundu04 Ağustos 2016
"Hâkimiyet Yalnız Allah'ındır, Sefer Milletindir"03 Ağustos 2016
Bir Müslüman Bir Ümmettir Platformu'ndan Ümmete Çağrı02 Ağustos 2016
‘Vatanıma feda olsun’01 Ağustos 2016
Adana'da binlerce kişi İncirlik'e yürüdü; 'İslam Dünyasının bağrına saplanmış bu hançeri söküp atın'29 Temmuz 2016
Çocuğu Çizgi Film izleyen ebeveynler bu habere dikkat! İtfayeci Sam Çizgi Filminde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık29 Temmuz 2016
FETÖ'ye ait bütün medya organları kapatıldı28 Temmuz 2016
Darbecilerin korkunç B planı !26 Temmuz 2016
DURUŞ19 Temmuz 2016
ABD Gülen'in iadesi için Türkiye'den talep bekliyor19 Temmuz 2016
İzmir’de müezzini dövenler gözaltına alındı19 Temmuz 2016
Misyonerlik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor13 Temmuz 2016
Aytaç Baran'ın Katil Zanlısına Beraat13 Temmuz 2016
Büyük Komutan Şehid Şamil Basayev'i rahmetle anıyoruz11 Temmuz 2016
Srebrenitsa kurbanları anılıyor11 Temmuz 2016
Şimdi IHH'ya sahip çıkma zamanı30 Haziran 2016
Erdoğan'dan İHH'ya: "Benden izin mi aldınız?"30 Haziran 2016
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İHH, sosyal medyada 'terör örgütü' ve 'paralel' ilan edildi30 Haziran 2016
Şehid eşi Çiğdem Topçuoğlu'ndan Erdoğan'a cevap: 'Bizim otoritemiz Allah'tır'30 Haziran 2016
Yıldırım; 'Şaşkınız. Abluka kalkmadı, İsrail kazançlı çıktı, Türkiye bir şey almadı'29 Haziran 2016
Mavi Marmara Mağdurları Anlaşmayı Reddediyor29 Haziran 2016
Cemil Barlas, İHH'yı hedef aldı; 'İHH yerli mi değil mi önünüzdeki süreçte göreceğiz...'29 Haziran 2016
Şeyh Said'in mücadelesi Müslümanlar için cesaret kaynağı oldu'29 Haziran 2016
israil ile normalleşme işgali ve gaspı kabullenmektir!'28 Haziran 2016
İHH'dan açıklama: İsrail ile örtünen çıplak kalır28 Haziran 2016
AGD'den Türkiye ile israil anlaşmasına tepki28 Haziran 2016
NEDEN REDDEDİYORUZ? 27 Haziran 2016
Yavru Vatan’da islam düşmanlığı 27 Haziran 2016
Netanyahu: 'Anlaşma İsrail ekonomisi üzerinde muazzam etkiler bırakacak '27 Haziran 2016
Şehid kızı Meryem Songür: Beyler siz kime sordunuz? söz sahibi kan sahipleridir, şehidlerimizin kanı satılık değil!27 Haziran 2016
MAVİ MARMARA GAZİLERİ ANLAŞMAYA TEPKİLİ27 Haziran 2016
İHH'dan açıklama: İsrail ile anlaşmaya karşıyız!27 Haziran 2016
İsrail - Türkiye anlaştı. İşte Anlaşma Maddeleri !..27 Haziran 2016
26 Haziran 1992 Susa Katliamı27 Haziran 2016
Mavi Marmara'dan bu yana ilk defa.. 23 Haziran 2016
Komünistin Namazını Kılmayan İmam Görevden Alındı!21 Haziran 2016
28 Şubat'ın Acımasız İzleri Hapishanelerden Silinsin20 Haziran 2016
Sol Haber yazarından, Hz. Muhammed ve peygamberlik hakkında alaycı bir yazı!20 Haziran 2016
Bar değil cami kapatıldı!19 Haziran 2016
"Adnan Oktar dini tahrif ediyor" dedi ceza aldı! Peki etmiyor mu? 16 Haziran 2016
Namık Kemal Zeybek’ten Skandal İfadeler16 Haziran 2016
LGBT’nin Yürüyüşüne Tepki Bitmiyor16 Haziran 2016
ÖĞRENCİLERE ‘İNCİL-TEVRAT OKUYUN’ TAVSİYESİ16 Haziran 2016
UĞUR!! (TOTEM) İşe Yaramamış!14 Haziran 2016
Bandırma Cezaevinde kalan mahkûmlara sahur verilmiyor14 Haziran 2016
İmam Hatip Lisesi'nde Şampanya Patlattılar13 Haziran 2016
İBB Zabıtaları Rızkını Arayan Suriyeli Kadını Tartakladı10 Haziran 2016
Suriyeli çocukları tartaklayarak iftar çadırından kovdular!10 Haziran 2016
Akdeniz 10 binden fazla göçmene mezar oldu08 Haziran 2016
İlk teravih namazında camiler doldu taştı06 Haziran 2016
Dışişleri'nden hacı adaylarına çağrı02 Haziran 2016
Muhacirleri Keyfi Kararlarla Sınırdışı Etme Politikanız Zulüm Üretmektedir!”02 Haziran 2016
Rusya ve “İsrail” İle Normalleşmek İhanettir02 Haziran 2016
Örgüt propagandacısı serbest, Müslümanlar ise halen tutuklu!!02 Haziran 2016
'israil ile anlaşmak ümmetin kalbine hançer saplamak gibidir'31 Mayıs 2016
Mavi Marmara’nın 6’ncı yıl dönümünde ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü’30 Mayıs 2016
50 bin Müslüman din değiştirdi 30 Mayıs 2016
31 Mayıs Gazze'yle Dayanışma Günü İlan Edildi30 Mayıs 2016
AK Partili Belediyeden Ahlaksız Festivale Ev Sahipliği27 Mayıs 2016
İslam’dan Hıristiyanlığa geçen mülteci sayısı artıyor27 Mayıs 2016
Türkiye’deki muhacirlere zulüm devam ediyor27 Mayıs 2016
Masumların İslami kimliğinden dolayı cezaevinde olması kabul edilemez'25 Mayıs 2016
Diyanet'ten Atatürk iddialarına açıklama25 Mayıs 2016
CHP:"Laikliği korumak için gerekirse kan da dökülür"24 Mayıs 2016
KAFKAS KARDEŞLERİMİZ İKİ AYDIR GÖZALTINDA24 Mayıs 2016
Kadın Aktivistleri Gazze'ye Götürecek Filoya Destek İçin Uluslararası Kampanya20 Mayıs 2016
ODTÜ'de Sol Çetelerin Mescid Hazımsızlığı Sürüyor!17 Mayıs 2016
Laik-Dinsizler Antep’te de Nureddin Yıldız’a Saldırdı16 Mayıs 2016
Muhafazakar Moda Ahlaksızlığı Protesto Edildi!16 Mayıs 2016
İstanbul Vali Yardımcısı, İsrail'in kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı13 Mayıs 2016
BATIYA KARŞI-BATI TAKLİTÇİLİĞİ!! Kur'an Kursu öğrencilerinin taç giyme heyecanı!!!09 Mayıs 2016
28 Şubat Mağduriyetleri Sürüyor: “Olmayan Eyleme 33 Yıl Hapis”09 Mayıs 2016
Sahte İslam Ordusu Ne İşe Yarar!03 Mayıs 2016
1 MAYIS ‘ın bu yıl ki teması İSLAM DÜŞMANLIĞI02 Mayıs 2016
İslami Gruplardan İstanbul'da 1 Mayıs Yürüyüşü: 'Sermayenin değil, Rabbimizin Kuluyuz'02 Mayıs 2016
Eşcinsel ahlaksızlık, Ramazan'da yine boy gösterecek29 Nisan 2016
Karma halk oyunlarını eleştiren müdür yardımcısına sürgün!29 Nisan 2016
İktidar medyasının "laiklik"le sınavı29 Nisan 2016
PKK Kur'an'ın içine bomba tuzakladı29 Nisan 2016
İslami kesim Kahraman'ın laiklik görüşüne neden sessiz?29 Nisan 2016
Hükümet'in 'Dinlerarası diyalog' çalışmalarına tepki29 Nisan 2016
Mesut Yılmaz 28 Şubat Baskısı Görmemiş22 Nisan 2016
Şehid Rantisi'yi rahmetle anıyoruz! 18 Nisan 2016
Kimi lastik botla, kimi özel yatla.. 15 Nisan 2016
"Ak Parti’ye yönelik en ufak bir eleştiri için bile çarşaf çarşaf gazete ilanları veren STK’lar, İsrail’le anlaşmayı görmüyor"15 Nisan 2016
İktidar ve cemaat medyasının ‘eşcinsel evlilik’ ortaklığı14 Nisan 2016
Gazilerin Şehid Cenazeleri İsyanı14 Nisan 2016
Ayyaş Kahvehaneci Kur’an Kursu’na Saldırdı14 Nisan 2016
İmam Hatiplikten Müezzinliğe! 12 Nisan 2016
Müdür yardımcısı haksız mı?12 Nisan 2016
Misyonerler yine Diyarbakır'da12 Nisan 2016
Kristıne Müslüman oldu11 Nisan 2016
Diyarbakırlı Müslümanlar LGBTİ Sapkınlığına Geçit Vermedi!11 Nisan 2016
HDP'nin Derdi Cinsel Sapkınlığı Gündemleştirmek!08 Nisan 2016
Açlık yüzünden Pide alan Suriyeli çocukları sopayla dövdüler07 Nisan 2016
Kutlu Doğum'da gözaltına alınan Beğen serbest bırakıldı06 Nisan 2016
Türkiye ve İsrail Perşembe günü masaya oturuyor05 Nisan 2016
İlker Başbuğ: Atatürk böyle giderse 21 ve 22'nci yüzyılın da lideri olur05 Nisan 2016
Hüda Par: “Cinsel İstismarlardaki Artış İslami Değerlere Savaş Açmanızdandır”05 Nisan 2016
Rus Pilotu öldüren Alparslan Çelik hakkında yeni gelişme!04 Nisan 2016
Yeter! 'birileri' artık şu reziliğe dur desin!01 Nisan 2016
Erdoğan, amacını 'İsrail'in güvenliğini güvenceye almak' olarak açıklayan Siyonist lobi ile görüştü01 Nisan 2016
PKK Kur'an-ı Kerim'i kullanarak bomba düzeneği hazırladı31 Mart 2016
Sokak köpeğini ağaca astılar30 Mart 2016
Venezuelalı doktor Müslüman oldu30 Mart 2016
Yine kin kustular! 28 Mart 2016
İşte bir Yahudi'nin itirafları! 28 Mart 2016
28 Şubat’ın Yargıdaki Linç Çetesi28 Mart 2016
"Sosyal Medya Algı Yönetiminin En Etkili Silahlarından Biridir" 24 Mart 2016
Önce Eşi Orduevine Alınmadı Şimdi de Kartı İptal24 Mart 2016
Şehadetin Kutlu Olsun Ey Şehid 23 Mart 2016
Müslümanları hedef alan, PKK'yi aklayan gazete tamamıyla kapanıyor23 Mart 2016
Sakallı Müslümanları İnternette bekleyen tehlike21 Mart 2016
Komutan Hattab'ı rahmetle anıyoruz...21 Mart 2016
'Zulmün giderilmesi için çaba harcamayanlar zulme ortaktırlar'18 Mart 2016
AGD: Bu coğrafyada meydana gelen tüm terör olaylarının rejisörü Siyonizm’dir17 Mart 2016
Kızılay’daki Provokatör Orjinal Çapulcu Çıktı17 Mart 2016
Sosyal Medyada Çocuklara ‘Mankenlik’ Tuzağı15 Mart 2016
Dini Değerleri Alay Konusu Edinmek, Din Düşmanlığıdır15 Mart 2016
Kürtlerden PKK’nın İslam’a Hakaretine Tepki14 Mart 2016
Atatürk Havalimanı'nda uluorta Yahudi Ayini! 11 Mart 2016
Gündem Gazetesinden Hz. Muhammed'e hakaret10 Mart 2016
Bakan Çavuşoğlu: 'Kaçak göçü engelliyoruz, kontrollü göçü teşvik ediyoruz'09 Mart 2016
Diyanet'ten Camilere Yeni Yapılanma09 Mart 2016
Gazi Mahallesinde Solcu teröristler, 2 sakallı Müslümana linç girişimi09 Mart 2016
Tokat'lı dava08 Mart 2016
Camide kadın ayarı08 Mart 2016
Mülteci dramının en acı karesi07 Mart 2016
DHKP-C'li militanın cenazesini cemevi kabul etmedi07 Mart 2016
Kuytul: Muhalifler Hırsız, Halk ise Esed'e güveniyor! (Video)06 Mart 2016
Cumhuriyet Gazetesi: Başörtülü Bacılar Yerlerde!06 Mart 2016
FETÖ'ye ait Cihan Haber Ajansı ve Zaman sitesi kapatıldı06 Mart 2016
Kadirov'dan Putin itirafı03 Mart 2016
Cumhuriyet'ten PKK provokasyonuna açık destek 02 Mart 2016
MEMLEKETTE İNSAN PAZARLANIYOR01 Mart 2016
Şehid Aytaç Baran’ın Katil Zanlısı Serbest26 Şubat 2016
28 Şubat'ın 19. Yılında Müslüman Tutsaklar Adalet Bekliyor!23 Şubat 2016
Misyonerler okul kantinlerini ve varoşları mesken tuttu23 Şubat 2016
HDP’liler Ankara Bombacısını da Sahiplendi22 Şubat 2016
Uyuşturucu bataklığından, şanlı bir şehadete uzanan hayat 22 Şubat 2016
Medeni Dünya'nın utanç tablosu Antakya Otogarında20 Şubat 2016
Şubat Ayı Şehadet Ayıdır17 Şubat 2016
İHH'dan hükümete uyarı ve hatırlatma: Kabul edilemez! 17 Şubat 2016
28 Şubat’ın Müslümanlarına Bu Nasıl Adalet?16 Şubat 2016
YORUMSUZ15 Şubat 2016
Mustafa İslamoğlu: "Hz. Adem'in babası vardır"15 Şubat 2016
O hain paketlenip Türkiye'ye getirildi!11 Şubat 2016
YPG paralel dergi üzerinden tehdit etti!08 Şubat 2016
"Mülteciler Tarlalarda, Ağaçların Altında Uyumak Zorunda Kalıyor"08 Şubat 2016
Suriyeli bebek, besin yetersizliği ve soğuktan öldü08 Şubat 2016
Mısırlı mülteci Sisi rejimine iade ediliyor!07 Şubat 2016
Bülent Yıldırım: Batının isteği mülteci almak değil07 Şubat 2016
PKK'lılar Aile Sağlığı Merkezine Saldırdı!07 Şubat 2016
Dolaptan izinsiz aldığı poğaçaların parasını bıraktı07 Şubat 2016
28 Şubat Kocaeli'de hortladı06 Şubat 2016
İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesinin 90. Yıldönümü..04 Şubat 2016
Japon kadın Müslümanlığı seçti04 Şubat 2016
CHP'lilerin Mescide Karşı Laiklik Nöbeti Sürüyor31 Ocak 2016
Din Düşmanı PKK Kur'an'ın içine bomba yerleştirdi 29 Ocak 2016
PKK'dan Cizre ve Sur'a kiralık Sırp sniper28 Ocak 2016
'İslam'dan midem bulanıyor' dedi, daha sonra Müslüman oldu!28 Ocak 2016
60 yıl sonra fark edildi: Caminin kıblesi yanlış 22 Ocak 2016
"Filistinli bebekleri açlıktan öldüren İsrail'e Kıbrıs üzerinden su vermeyi düşünmek bile Ehl-i Sünnet'e göre haramdır"22 Ocak 2016
28 Şubatçılar İstanbul Üniversitesi'nin Arşivini de Çöpe Atmış!17 Ocak 2016
PKK Silopi'de camileri hedef alıyor15 Ocak 2016
İHH'DAN MADAYA İÇİN ACİL ÇAĞRI13 Ocak 2016
Yazarlar ve Siyasilerden Metin Kaplan Çağrısı13 Ocak 2016
Çevik Bir’den 28 Şubat itirafı12 Ocak 2016
28 Şubatçılar Abdülhamid Han’ın Kütüphanesini Yağmaladı11 Ocak 2016
Diyanet İşleri: Peygamberimiz'in saç ve sakalından şifa umulması...08 Ocak 2016
İsrafın daniskası: Kişi başına kaç M.Kemal heykeli düşüyor?08 Ocak 2016
PKK cami yakar HDP kilise açar!08 Ocak 2016
'Yasin'i binadan atıp vücudunu yaktılar'08 Ocak 2016
Ayvalık'ta bot faciasında ölü sayısı 36'ya yükseldi06 Ocak 2016
Hasan Karakaya toprağa verildi01 Ocak 2016
İlahiyatçılar: Yılbaşı kutlamak haramdır!31 Aralık 2015
KENDİLERİNE MÜSLÜMAN DİYENLER VE YILBAŞI30 Aralık 2015
MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAMAZ!30 Aralık 2015
İnsanlık Dramı: Ege ve Akdeniz30 Aralık 2015
Tek katkısı günahın ve ahlaksızlığın yaygınlaşması olan bu geceye dikkat! 31 Aralık 2015
“Yılbaşı Kutlamak Haramdır”31 Aralık 2015
Yazarlardan hendekli siyasete tepki28 Aralık 2015
Müslümanın onuru Müslümanın eliyle yok ediliyor' 28 Aralık 2015
PKK'lılar 3 Aylık Bebek Ile Dedesini Öldürdü27 Aralık 2015
M. Kemal'in Cenaze Namazında Sadece 19 Kişi Vardı24 Aralık 2015
'ODTÜ İlkelliğin ve Vandallığın Ürediği Merkez Olmamalıdır'24 Aralık 2015
Diyanet: Milli Piyango Kumardır, Haramdır!24 Aralık 2015
PKK evinin mevzi yapılmasını istemeyen Bozkurt'u öldürdü21 Aralık 2015
Medya Manipülasyonuna Bir Örnek Daha!18 Aralık 2015
İsraili protesto eden dört kişiye 5'er ay hapis cezası18 Aralık 2015
PKK 15 yaşındaki kızı böyle katletti18 Aralık 2015
Özgür-Der ve Islah-Der'den Sur Halkı İçin Yardım Kampanyası16 Aralık 2015
Halk Özyönetimden Kaçıyor16 Aralık 2015
Paralel'in Vatikan ziyaretlerindeki ilginç isimler15 Aralık 2015
Metin Uca İslamiyetle dalga geçti!15 Aralık 2015
Berberoğlu, Soner Yalçın’ın Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü!14 Aralık 2015
Adana'daki "Rakı Festivali" Rezilliği Protesto Edildi14 Aralık 2015
HDP'nin Kaos Çağrısına Valilik'ten Açıklama Geldi14 Aralık 2015
Sur'daki Son Durum14 Aralık 2015
Suruç Belediye Başkanı için tutuklama kararı14 Aralık 2015
Nükte: Üniversitelerde 10 Maddeyle solculuğa giriş!10 Aralık 2015
Tuncel, KOÇ'ta hendek uzmanı yetiştirecek.09 Aralık 2015
Eşbaşkanlar Neden Bu Kadar Çok Yalan Konuşuyor?09 Aralık 2015
ODTÜ’de İslam'a tepkiler! Mescid İnşaatı tepkilerden ötürü durduruldu!09 Aralık 2015
Eskişehir'de İHH standına saldıran 9 öğrenci gözaltına alındı09 Aralık 2015
Başika'daki o kamp ilk kez görüntülendi07 Aralık 2015
Musul'daki Türk askeri 2 bini bulacak07 Aralık 2015
İstanbul Boğazı'nı geçen Rus savaş gemisinde 'füzeli asker'06 Aralık 2015
RTÜK A Haber'de İslam'a Aykırı Belgesel Yayınladı!04 Aralık 2015
Biri "Esedçi", Biri "Kemalist" İki Yobazın Kur'an Kursu Yorumu04 Aralık 2015
Mardin Derik'te 15 PKK'lı öldürüldü04 Aralık 2015
Ankara Üniversitesi'nde PKK ve Kolektifler başörtülülere saldırdı03 Aralık 2015
Suriyeli Muhacirler: Ensarlığınız İçin Milyonlarca Kere Teşekkür Ederiz!02 Aralık 2015
Türkiye Rus yaptırımlarına karşı atağa geçti01 Aralık 2015
Diyarbakır'da Kur'an Kursunda Yangın: 8 Çocuk Öldü01 Aralık 2015
Suikast timinden Rusya çıktı30 Kasım 2015
İHH'dan bombalanan fırın için açıklama30 Kasım 2015
MİT TIR'ları davasında generaller tutuklandı30 Kasım 2015
"Gasp Serbest, 'Gasp Etti' Demek Yasak"27 Kasım 2015
"MİT tırları" soruşturmasında Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı27 Kasım 2015
Bu Ne Yüzsüzlük! Hala Konuşmaya Utanmıyor musunuz?25 Kasım 2015
Rus pilotların son hamlesi işe yaramadı25 Kasım 2015
"Uzun ve Karmakarışık Bir Savaşta Dünü Unutmamak..."23 Kasım 2015
Bir Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Daha Kıyıya Vurdu!23 Kasım 2015
FETÖ: Başınızı açın içkinizi için23 Kasım 2015
Suriyeliler için acil un çağrısı19 Kasım 2015
YARSAV başörtülü hakimden rahatsız oldu13 Kasım 2015
"Paralel Yapı" gözaltısı ve "El Kaide" iddiası suskunluğu13 Kasım 2015
Akit TV'ye sürpriz Atatürk cezası11 Kasım 2015
“Diz Çöküp Atalarından Yardım İstediler”10 Kasım 2015
Sur Halkı Diken Üstünde09 Kasım 2015
Sözde sanat adı altında İslam'a hakaret09 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH