Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı
14 Haziran 2016
Bu haber 1110 kez okundu
İnsanın olduğu yerde sorun da var demektir. Problemsiz insan birlikteliklerinden bahsetmek imkânsızdır. Bu anlamda hedefi için çalışan İslamî bir yapının hem yapısal hem de işlevsel sorunları elbette olacaktır. Yapısal sorunların başında cemaatin genel duruşu, bireylerin kaliteli eğitimden geçirilmesi, bireylerin cemaate kazandırılması ve cemaatin gelir-gider kalemlerinin tanzimi gösterilebilecekken; işlevsel sorunların başında daha çok kazanımlar ve bunların değerlendirilmesi gelmektedir.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
GİRİŞ
İslam’ın hayata ve coğrafyaya hâkimiyeti için mücadele eden Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları kaçınılmazdır. Nebevî hareketin ve yönteminin bize öğrettiği en önemli husus cemaat şuurudur.
Nitelikli bireylerce meydana gelen cemaatin hedefi, kendi bünyesinde imanı ve İslam’ı hâkim kılmak, sonra toplumu değiştirmek ve yönetmektir.
İnsanın olduğu yerde sorun da var demektir. Problemsiz insan birlikteliklerinden bahsetmek imkânsızdır. Bu anlamda hedefi için çalışan İslamî bir yapının hem yapısal hem de işlevsel sorunları elbette olacaktır. Yapısal sorunların başında cemaatin genel duruşu, bireylerin kaliteli eğitimden geçirilmesi, bireylerin cemaate kazandırılması ve cemaatin gelir-gider kalemlerinin tanzimi gösterilebilecekken; işlevsel sorunların başında daha çok kazanımlar ve bunların değerlendirilmesi gelmektedir.
Elbette daha pek çok sorundan ve sistematik çözümlemelerden bahsedebiliriz. Fakat küçük çapıyla bu kısa yazıda biz, önemine binaen eğitim ve iktisat unsurlarının sorunlarından bahsetmek istiyoruz.
EĞİTİM
Toplumu dönüştürecek ve yönetecek cemaat iradesinin temelinde sağlam bir ilim ve bu ilmin sevk ettiği salih amel olmalıdır ki “yağmur-toprak” bağıntısını muhkem temeller üzerinde konuşabilelim. Vahyin dosdoğru frekansı üzerinde Din-i Mübin-i İslam’ı anlamış vesair saptırıcı yayınların etkisinden uzak bireylerin yetiştirilip İslami kadronun oluşturulması; hem örnek İslami hayatın gösterilmesi hem de bu hayatın tebliğ ve daveti açısından önemlidir.
Cemaat, kendi içinde anladığı ve yaşadığı İslam’ı tebliğ ederken eş zamanlı olarak kadrolarını da yetiştirmek zorundadır. İşte tam bu noktada cemaati üç ana tehlike beklemektedir.
1- Eğitimde Hedeften Sapma
Kısaca söylemek gerekirse cemaatin eğitimde hedefi, “toplumu dönüştürecek ve yönetecek kadroların oluşturulması”dır. Bu anlamda cemaatin hedefi ile paralellik söz konusudur. Eğitimin hedefi “eğitim” haline gelir ve mesela gerek klasik gerekse modern problemlerin kıskacında eğitim kendini tüketirse “toplumun dönüşümü ve yönetimi” bir serap olur. Mesela ilmin evveli akide okumaları, merkezinden kayıp kelamî saplantıların odağı olursa topluma götürülecek iman da buharlaşacak demektir.
Grup dersler, seminerler, konferanslar ve diğer tüm eğitim tabanlı çalışmalarda toplumu değiştirecek ve yönetecek kalifiye kadroların yetiştirilmesi esastır. Bu esas unutulur veya görmezden gelinirse, cemaatin bir tabela ile eğitim kurumu haline gelmesi kaçınılmazdır.
2- Eğitim Sürecini Yönetememek
Cemaatin, bahsedilen kadrolarını oluşturması sürecinde, eğitimi verecek öğretici ekibin vaziyeti de bir başka sorundur. Cemaat, bu süreçte kendine yakın bulduğu veya uygun gördüğü cemaat dışı kişilerden yardım alacak, bu da cemaatin özellikle hedefi ve söyleminde belirgin değişikliklere yol açacaktır. Bu meyanda gerçekleşebilecek en kötü şey, ideolojik anlamda kafa karışıklıklarının yaşanması olacaktır.
Profesyonel eğitimci bile olsa kafası karışık ve daha kötüsü vereceği eğitimle hedefe yürüme imkânı olmayan ilimci zihinlerin, aslında cemaate vereceği götüreceğinden daha fazla değildir.
Belki bu noktada bu kişilerden alınabilecek profesyonel eğitim yardımının lokal düzeyde ve kontrol altında olması düşünülmelidir.
Bu da göstermektedir ki cemaatin, eğitim çalışmalarını kendi yetiştirdiği kadrolarla “hedefe uygun” olarak yürütmesi gerekmektedir.
3- Kazanım Yokluğunda Sapmalar
Eğitim sürecinin, ders halkalarından başlayarak toplumun dönüşümü ve yönetimi aşamasına kadar, basamak basamak kazanımları vardır. Her bir kazanım bir sonraki kazanıma uzanır.
Bu kazanım dizisinin en önemli ögeleri; bireyler, aileler, kurumlar, hizmetler ve her türlüsüyle tabelalardır. Fakat yoğun eğitim çalışmalarına rağmen bir türlü gelmeyen kazanımlar, elde etme hırsına yenik düşülmüş mücadelelere dönüşür.
Yoğun eğitim faaliyetlerine rağmen bir türlü istenilen somut başarıların elde edilememesi, buhranlı zamanlarda temel ilkeleri bile tartışılır hale getirir. Meşru yolla elde edilemeyen kazanımlar için gayrı meşru yöntemler tartışmaya açılır, süslenir ve cemaat aklı kendini bu yönde ikna etmeye çalışır.
Müslüman, ilkeleri olan ve bu ilkelerden taviz veremeyen insandır. Onun cemaati de aynı yapıdadır. Allah’ın istemediği yol ve modellerle Allah’ın dinine yardım etmeye çalışmak amelleri boşa çıkarır. Azim ve sabır, bu noktada Müslümanların azığıdır.
İKTİSAT
Cemaatin iç çalışmalarının devamını sağlayacak ve toplumun kazanılmasına yönelik plan ve projeleri besleyecek olan finans etkeni, cemaat için en ağır yüktür. Allah’ın dininin her türlü olumsuz duruma rağmen yeryüzüne ve gönüllere hâkimiyeti için mücadelenin nüvesi, cemaat yapılanmasının aslında hiçbir aşamasında maddiyat anlamlı/anlaşılabilmiş bir değer değildir. Ne var ki ortaya konacak her çalışma için cemaat, o çalışmanın finans ayağını da planlamak zorundadır. İşte tam bu noktada cemaatin parayla imtihanı da başlamış demektir.
Cemaatin parayla imtihanını iki bölümde değerlendiriyoruz:
1- İktisat Yapısı Oluşturmak
Maddiyatın, İslam’ın on beş asırlık kültür mirasında ve elbette temel kaynaklarımız ışığında zihinlerde olumsuz bir imajının olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu konu, madde-mana gibi girift bir paradigmanın da merkezidir.
Herkes, Bedir, Uhud, Hendek gazvelerinin cihad boyutuyla mana düzleminde o kadar ilgilidir ki, bu büyük mücadelelerin finans boyutuyla hiçbir eserin veya kafanın ilgilendiğini göremezsiniz. Tüm tarihimiz savaşlarla-barışlarla doludur; fakat mesela Fatih’in aylar süren fetih mücadelesinin veya Yavuz’un doğu seferinin finans kısmı bizler için yok gibidir.
Cemaat bünyesinde iktisat yapısı oluşturup gelir-gider kalemlerini tanzim etmek büyük bir iş olarak ortada iken; genel anlamda hiçbir zaman bu konu doğru düzgün etüd edilmez. Kısaca söylemek gerekirse, mana yüklü uhrevî çalışmaların yanında paradan bahsetmeyi hiç kimse istemez.
Cemaatin, bu daha çok İlahî duruşu yanında, iktisat mutfağında ter döken kardeşlerimize gerçekte kahramanlık türkülerinde yer verilmez. Bu da kendi içinde bir anlam açmazıdır ve’s-selam.
2- Gelir Kaynakları Paradoksu
Elimizdeki doğruların düğümlenip çıkmaza girdiği paradoksal vaziyetlere iktisat çalışmalarında gelir kalemlerinin tanzimini göstermek yanlış olmaz.
Cemaat, bu paradoksu aşmak için helal ve fakat kendini zor durumda bırakacak, cemaatin hedefinin altını oyacak finans kaynaklarına yönelmek ister. Sadece aidatların ve bağışların yetmeyeceğini, daha hacimli çalışmalar için bol rakamlı nakdin gerekli olduğunu düşündüğü anda cemaat başka kaynaklara yönelecektir. Bu aşamada olabilecek iki büyük yanlış şunlardır:
a- Gayrı meşru para kaynakları için fetva arayışına girmek: Birikimleri faizde değerlendirmek veya zekât paralarını mekanı dışında kullanmak gibi…
b- Sistemin faiz merkezli kapitalist zulüm havuzuna dalmak: Banka veya finans kurumu işletmek gibi.
Elbette bu konuda gözü dönmüş finans kaynağı oluşturma çabalarına, devlet içi yapılanma gücünü kullanıp özellikle sanayi ve esnaf kesiminin haraca bağlanması, toplanan paraların gayrı meşru ticari ilişkilerde şişirilmesi, hedefe giden yolda haramın teklifinin hüküm listesinden çıkarılması örnek olarak verilebilir.
Müslümanların İslamî mücadelelerinde temel gelir kaynağının infak ruhunu kazanmış Müminlerin aidat, bağış, zekât, öşür gibi kalemleri olduğunun bilinmesi gerekir. Tabii ki cemaatin hizmetine bağlı olarak yeterlilik değerlendirilmesi yapılacak ve kapitalist zalim sistem içinde arayışa girilecek, bu da problemleriyle birlikte Müslümanları ciddi bir muhasebeye itecektir.
İsmail Akyüz/gencbirikim.net
SONUÇ YERİNE
İslamî davet, yapısı itibariyle ibadet kabul ettiği tebliğ ve davet çalışmalarında ilme ve eğitime büyük önem verir. Eğitim sürecinin finanse edilmesini ise asla ibadet bağından ayırmaz.
Eğitim çalışmalarını destekleyecek maddi kanalların tamamının İlahî rızaya uygun değerlendirilmesi ilke edinilmelidir. Son söz Allah Teâlâ’nın:
“Allah’ın kitabını okuyan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli ve açık olarak harcayanlar var ya; işte onlar, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onlara mükâfatlarını tam olarak verecek, lütuf ve keremi sayesinde onlara çok daha fazlasını bahşedecektir. Hiç kuşkusuz O, çok bağışlayıcıdır, şükürlerin karşılığını cömertçe verendir.” (Fatır 29-30) 

İslam ve Hayat

Yorumlar (1)
  bülent:
[18.06.2016 - 01:23]  
Kapitalizm şirk düzenidir. Paranın kanunları Allahın kanunlarıyla çatışmaktadır. Şeriatla çatışan kanunları benimseyen müşriktir.

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH