Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

Bir Oryantalist Daha!!
08 Nisan 2016
Bu haber 1186 kez okundu
Taslaman; Firavun ile akraba olmaktan çekinmeyenler, maymunla akraba olmaktan mı çekiniyorlar?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
KUR'AN BİLİM KİTABI DA DEĞİL AHLAK KİTABI DA DEĞİL Kur'an'ın bilime olan teşvikini kainatı hatırlatan ayetlerle açıklayan Taslaman, Kur'an'ın bilim kitabı olmadığını söyledi: "İslam, Allah'ın gönderdiği bir din... İslam'ın temel kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ın çizdiği tabloya bakınca evren hakkında da konuşuyor, insanın ahlaki yapısı hakkında da konuşuyor, en temel konu olan Allah'ın varlığı ve birliği hakkında da konuşuyor. Nerden geldik?, Nereye gidiyoruz? Soruları hakkında da konuşuyor." "Kur'an asla sadece bir ahlak kitabı değil, sadece bilim kitabı değil. Hem neye nasıl inanılması gerektiğini hem neyin nasıl yapılması gerektiğini hem nerden gelip nereye gittiğimizi hem hayatın anlamının ne olduğunu söyleyen bir kitap." Kur'an bir bilim kitabı değil. Bir bilim kitabının özelliği herhangi bir şeyi söylerken; mesela biyolojide hücreyi anlatırken buna nasıl ulaşıldığını, mikroskoplarla gözlemin nasıl yapıldığını, hücrenin varllığının neleri kapsadığını detaylarıyla anlatmasıdır. Bilimsel kitapların hem bilginin mahiyetini hem de bilgiye ulaşma yollarını göstermek gibi bir yönü var. Fakat Kur'an'ın böyle bir mahiyeti yok. Kur'an'ın evren ile söylediklerinin bilimle ilişkisi var diyebiliriz. Mesela Kur'an evrenin başı ve sonu olduğunu söyler ve buna evrenin tasarımlandığını ekler. Nitekim bilim de evrenin sonu olduğunu kabul etmiş durumda."

KUR'AN VE BİLİM İLİŞKİSİNİ KURABİLMELİYİZ Daha sonra Kur'an ve bilim ilişkisine değinen Taslaman şunları söyledi:  "Kur'an, bilim kitabı gibi hidrojen helyuma dönüşecektir ve evren yok olacaktır gibi izahlar yapmaz. Ama evrenin sonu tezi bizatihi bilimin de alanı olduğundan aralarında bir alaka muhakkak var demek gerekir. Mesela Kur'an'ın nokta tespitleri var; Zariyat 47'deki evrenin genişlemesi gibi. Veya dağları direklere benzetmesi gibi. Bu ifadelerin bilimle ilişkisi olduğu için Kur'an ve bilim ilişkisini kurabilmek önemli. Bilimsel çalışmaların büyük kısmı Kur'an'ın kozmolojik konulardaki ifadelerini destekliyor. Bilimsel tefsirlerdeki kötü örneklere bakarak korkutan ilahiyatçıların da olduğunu dile getiren Taslaman şöyle devam etti:  "Bazıları bilimsel tefsir gibi korkutma kavramlar ortaya atmışlardır. Bazı ilahiyatçılar bilimden habersiz olarak korkutmalara başvurmuşlardır. Bilimsel tefsir yapacağım diye yanlış bilgiler verenlere bakarak İslam ve bilim ilişkisini kuramamışlardır .Kötü örnekleri görüp bilimsel konulara girmekten kaçmışlardır. Kötü örnekleri görüp kaçmak gerekiyorsa sahte peygamber Müseylemetül Kezzab'ı görenler Peygamberimizden kaçmalıydı

." İSLAM TARİHİNDE BİLİMİN YERİ İslam'ın geldiği zamanlardan bu yana bilimsel çalışmaya verdiği önem açısından tarihi örnekleri hatırlatan Taslaman; Biruni, İbn-i Sina, Cabir Bin Hayyan gibi isimlere dikkat çekti: "Müslümanların tarihine bakarsak vahyin inmesi 7. yüzyılda gerçekleşiyor. 7 ve 8. yüzyıllarda Müslüman toplumun hem felsefede hem bilimde ciddi bir yükselişi olduğunu söyleyebiliriz. 9 ve 13. yüzyıllar arasında da dünyanın en üstün medeniyetini kurdukları gözüküyor. Mesela bu dönemde yaşayan Cabir bin Hayyan'ın kimya alanında yaptığı çalışmaların ancak 1700'lü yıllarda aşıldığını görüyoruz. Deneysel kimyanın adeta kurucusu diyebileceğimiz vasıflarda çalışmaları var. Yine optik alanında yaptığı çalışmalarla İbn-i Heysem deneysel metodu ilk kullanan kişi olarak ün kazanır. İbn-i Heysem'i ilk bilim adamı gibi sunanlar var. Biruni'ye bi bakıyorsunuz bir yandan antropoloji alanında ilk çalışmaları yapıyor, diğer taraftan aynı Biruni küresel trigonometri ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bir taraftan coğrafya ile ilgilenirken bir taraftan İbn-i Sina ile birlikte "ışığın hızı sonsuz mu değil mi?" gibi bilim açısından çok enteresan ve zor bir sorunun peşine düşüyor. İbni-i Sina'nın kitapları ortada. Hala batıda okutuluyor. İbn-i Sina'dan daha ilginç bir isim olan Zahravi'nin tıp alanında yaptıkları inanılmaz. Onun keşfettiği birçok alet tıpta uzun yıllar kullanılmış, hala ameliyatlarda kullanılan insana zarar vermeyen dikiş ipini keşfetmesi çok önemlidir."

DURAKLAMA DÖNEMİNİN SEBEPLERİ Bilimsel anlamda altın çağlardan sonra duraklama olduğunu ve bu duraklamanın sebeplerinin sorgulanması gerektiğini söyleyen Caner Taslaman sözlerine şöyle devam etti:  "14 ve 16. yüzyıllar arasının bir duraksama dönemi olduğunu söyleyebiliriz. 17 ve 21. yüzyıllar arası da batının öne geçtiği bir dönem... "Allah günleri insanlar arasında çevirir..." ayeti ve "Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da o tolumun gidişatını değiştirmez" ayeti ile okursak buna imtihan diyebiliriz. Tabi bu imtihan, Müslümanların neyi doğru neyi yanlış yaptığı ile de ilişkili bir süreç. Burada niye geriye düştük sorusu önemli bir soru... Burada tek nedenin olmadığını ve birçok nedenle bunun açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Burada Haçlı Seferleri ve Moğol saldırılarının da etkileri var. Bana göre toplumda tecriti ön plana alan yani topluma katılıp üretmek yerine tecrit olmayı ön plana çıkartan tekke gibi yapıların da bunda büyük etkisi var. Peygamberimizin ve diğer peygambererin hayatlarına baktığımızda topluma katılarak bir irşad vazifesi var genelde. Kısa dönemli çekilmeler olsa da -mesela Hz Musa'nın 40 gün çekilmesi- bunlar hayatın merkezinde olan davranışlar
değil. Merkezinde olan davranış hep topluma katılarak toplumu dönüştürmektir."

TASAVVUFUN ETKİSİ "Tasavvufi ekollerin bazılarında özellikle tekkelerdeki zihniyet köşeye çekilip zikir ederek Allah'a ulaşmayı öngörüyor. Oysa Biruni gibi İbn-i Sina gibi insanların zihniyeti evreni tanıyarak ve anlayarak Allah'a ulaşmayı ön plana çıkartıyor. Öbür taraftan evren hakkındaki artan bilgi sizin dini yaklaşımınızı da besleyen bir unsur. Mesela Biruni bilim kitabını yazarken Ali İmran Suresi'nin falanca ayeti beni buraya sevketti gibi ifadeler kullanıyor. O dönemde bilimsel bir devrim yapan bu isimler bilimi Allah'ın sanatını bilme ve görme faaliyeti olarak görüyorlar. Daha sonradan ortaya çıkan ve tekkelerde tecrit olarak belli virdleri okuyan zihniyetin tabi ki bilimsel çalışma yapmaları mümkün değil. İslam'ın durakladığı dönemin tekke ve tasavvufun arttığı döneme denk gelmesi bence tesadüf değil. Fakat sadece buna bağlamak da hata olur."

GERİLEMENİN DİĞER SEBEPLERİ Gerilemenin nedenini sadece tarikatlara bağlamamak gerektiğini söyleyen Taslaman, şu sebeplerin de göz önüne alınması gerektiğini söyledi: "Bilimsel bilgi; birincisi siyasi yapı, ikincisi kültür ve üçünsüsü ekonomi olan bu üçlü ile de bağlantılı. Siyasi yapının bilimi destekleyip desteklemediğine de bakmak lazım. Ayrıca toplumun ekonomisine bakmak lazım. Veya toplumun kültürü bilimsel bilgiyi ne kadar öenmsiyor; buna da bakmak lazım. Mesela tarikatlarda tecrit olan dervişi ön plana çıkartan bir kültür yerine bilim insanlarını daha makul yaklaşım sergileyen insanlar olarak görmeniz ve ön plana çıkarmanız bilimin ilerlemesine daha çok katkılı olur. Böylece birçok nedenle açıklama yoluyla Müslümanların neden geri kaldıklarına dair soruya yaklaşabiliriz. Benim çok önemsediğim bir konu da kurumlar. 12. ve 13 yüzyıl batıda Oxford ve sonradan ayrılan Cambridge Üniversitelerinin açıldığı dönemler. Daha önce Paris Üniversitesi ve İtalyan Üniversiteleri var. Bilimsel bilgi buralarda üretiliyor ve daha sonra burada yapılan bilimsel devrim ile ilerde Sanayi Devrimi yapılıyor. Onların üniversitelerinde olup da bizim medreselerde eksik olan bir şeyler var bence. Bunların saptanması hayati önem taşıyor. Ve batının bilimsel çalışmalarını besleyen önemli unsurlardan birinin de Endülüs olduğunu parantez içinde vurgulamalıyım."

FELSEFEYE VE ŞAHSIMA DÜŞMAN OLANLAR VAR Caner Taslaman ismine ve felsefeye karşı düşmanlıkaların nedenine dair sorulan soruya ise şu cevabı verdi:  "Benim şahsıma karşı duyulan bir antipati var. Ayrıca felsefeye karşı da duyulan bir antipati var. Felsefeye karşı antipati duyulmasının nedenlerinden biri felsefe adına yapılan bazı şeyler. Mesela bir dönem felsefeyi dinin yerine koymaya çalıştılar. Hayatın anlamı ve diğer sorulara felsefe ile cevap vermeye çalıştılar. Felsefe adıyla koydukları şüphelerle din alanını bulandırmaya çalıştılar. Müslümanların bir kısmı da bu nedenden dolayı felsefeye düşman oldu. FELSEFİNİN ÖZÜ AKLI ÇALIŞTIRMAK Fakat felsefenin özü aklı çalıştırmak. Aklı sistematik ve düzenli bir şekilde çalıştırmak... Bu açıdan baktığımızda analitik ve sistematik düşünme bizzat Kur'an'ın bizi davet ettiği bir şey. Kur'an kendisi üzerinde de bizi düşünmeye çağırıyor. İşin özüne nüfuz edenlerin yani Ulu'l Elbab'ın Allah'ın evrendeki ayetlerini daha iyi anladığını söylüyor. Aynı zamanda evren üzerinde de, kendi fıtratımız ve nefislerimiz üzerinde de derin düşünmeye davet ediyor. Bu konularda derin düşünme faaliyetleri zaten felsefenin konusu... Bazıları felsefeyi uçuk kaçık bir alan gibi sunmuş olabilir. Ama bu felsefenin uçuk kaçık olduğunu göstermez. Gazali de bana göre kelamcı olduğu kadar felsefecidir. Felsefeyi nasıl doldurduğunuza bağlı biraz bu konu. Yanlış ve kısır şüphelerle doldurursanız aklınızı, yanlış felsefe yaparsınız. Yani nasıl ki Allah'ın gönderdiği vahyi yanlış tefsir edenler var aynı şekilde Allah'ın verdiği aklı da yanlış kullanan ve yanlış felsefe yapanlar olabilir. Mesela Kur'an'da geçen Yusuf peygamberin rüyasındaki 12 gezegen, güneş ve ay olayını 12 imamlara uyarlayanlar var tefsirlerde. Aklın yanlış çalıştırılmasına karşı çıkarken de aynı zamanda felsefeye karşı çıkmamızın bir anlamı yok. Aynı şey bilim için de geçerli. Evren, Allah'ın yarattığı bir şey. Evrenle ilgili yapılan çalışma yanlış olursa düzeltmek gerekir. Bilime karşı olmak değildir yapılması gereken."

AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN DEDİĞİM İÇİN SALDIRIYORLAR Şahsına yönelik düşmanlığın sebeplerini de açıklayan Taslaman sunları söyledi:  "Şahsıma olan düşmanlık felsefeci olmamla alakalı değil, söylediklerimle alakalı bir düşmanlık. Biz ne diyoruz; Kur'an bilimle çelişmez, aklınızı kimseye ödünç vermeyin diyoruz. İnsanlar artık akıllarını ödünç vermeyi de geçtiler tamamen başkalarına hediye ediyorlar. Bunu yapmayın diyoruz. Çünkü aklını hediye ettikleri şeyhlerin veya diğerlerinin milleti ne hale getirdiklerini görüyoruz zaten. İnsanların çoğunu kendi heva ve heveslerine göre yönlendiriyorlar. Bunların içerisinde iyi niyetli olanlar olabilir elbette. Ama siz böyle aklınızı başkalarına hediye etme metoduyla gittiğinizde toplumun hali ortada. Bunları dediğimiz için yani aklınızı şeyhlere, kutuplara, gavslara, mehdilere vermeyin dediğimiz için bir kısım insanlar bize kızıyor. Ben Kur'an'ın Allah'ı anlatış şekline, hayatın anlamına, evrenle ilgili açıklamalarına ve iç bütünlüğüne baktığımda Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna kanaat getirdim. Fakat hadis ve fıkıh literatürüne bu şekilde baktığımda bunların iç tutarlılığına ve Kur'an ile uyumuna bir felsefeci olarak baktığımda bunların Kur'an kadar güvenilirlik özelliklerine sahip olmadığını, bunların içerisine uydurmalar karıştığını ve bunları Kur'an gibi dinin kaynağı olarak görmenin Kur'an'a ve Peygamberimize ihanet olduğunu söylüyorum. Bunu söylediğim için işte bu felsefeci ve bu işten anlamaz diyorlar."

HADİS METODOLOJİSİ EZBERLEMEK HADİSÇİLİK DEĞİLDİR Oysa tam tersi bu olay. Hadis metodolojisinin içeriğine bakmak ve o metodolojinin mantığa uygunluğunu düşünmek tamamen felsefenin işidir. Çünkü metodun olduğu yerde felsefe. Bugün bazıları hadis metodolojilerini ezberleyip aktarmayı hadisçilik sanıyorlar. Oysa asıl marifet o metodolojileri mantıksal tutarlılık çerçevesinde değerlendirmektir. Bizim söylediklerimizi ve bir de bize muhalif olanların sözlerine bakın öyle kararınızı verin. Kur'an'da dediği gibi "onlar ki sözün tamamını dinlerler en güzeline uyarlar" ÜÇ TEMEL KAYNAK  "Benim yaklaşımımda üç temel kaynak vardır. Birincisi Allah'ın gönderdiği vahiy, ikincisi Allah'ın yarattğı ve ayetlerinin olduğu evren, üçüncüsü ise fıtrattır. Allah, hem iç dünyada yani fıtratımızda hem dış dünyada yani evrende delillerini gösterdiğini söylüyor."

EVRİM İSLAM'LA ÇELİŞİR Mİ? Evrim teorisi ile ilgili bir çok konuya da açıklık getiren Taslaman “bir müslüman evrimci olabilir” dedi ve bunu şu şekilde açıkladı:  "Ben evrim ile ilgili sorulara cevap verirken işe şuradan başlıyorum. Olayı iki temel soruya ayırmak gerekiyor. Birincisi "Evrim teorisinin doğruluk oranı nedir?" Yani felsefe ve bilim disiplinleri açısından bu konunun doğruluğu nedir? İkincisi de "Evrim teorisi doğru ise İslam'la çelişir mi?"... Ben bu iki tartışmayı da yapmaya hazırım. Bu iki soruyu birbirine karıştırmak sıkıntıları doğuruyor. Ama dini içerikle bu soruyu soranların evrimin doğruluğu ile alakalı olan kısmını ayırarak İslam'a ne kadar uygun olduğunu sorgulamaları gerekiyor. Benim buna verdiğin kestirme cevap, aykırı olmadığı yönünde... Bir Müslüman evrimci olabilir ama evrimci olmak zorundadır anlamına gelmiyor bu. Çünkü bir şeyin İslam'a aykırı olması için o şeyin Kur'an'daki bir ayetle ve o ayetin mutedil yorumlarıyla çelişmesi lazım. Ben evrim teorisi ile ilgili öne sürülenlerin bu şekilde Kur'an'a aykırı olmadığını düşünüyorum. Daha önceki konuşmalarımda teker teker ayetlerle neden çelişmediğini de anlattım."

EVRİME İTİRAZ EDENLERE HATIRLATMALAR "Mesela "Allah isteseydi bir anda da yaratırdı" diye itiraz edenler var. Bu itirazın sahiplerinin Kur'an'dan haberi yok. Bunlara sorduğunuzda "seni kim yarattı?" diye; "Allah yarattı" diyor. O zaman Allah'ın bizi de annemizden ve babamızdan yaratmaya ihtiyacı yok. Yani Allah'ın belli süreçlerle yaratmayacağını iddia ederek yapılan itiraz kendisini Allah'ın nasıl yarattığını bilmeyen bir zihnin itirazı. Evrim teorisine inanmayabilirsiniz ama Allah'ın süreçle yaratmayacağını iddia etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bizim gözlemlediğimiz bütün yaratışlarda Allah belli bir süreçle yaratıyor.  Kur'an'ın anlattığına göre belli süreçlerden geçiyor. Mesela Allah'ın dünyayı 6 evrede yarattığını söyleyen ayet gibi... Tabi ki hepimiz Allah'ın ol demesiyle olduk bunda bir sorun yok. Yine çamurdan yaratılma mevzusunu da açıklamak gerekir. En basitinden bir masanın nasıl oluştuğunu sorduğunuzda işin hammaddesine dikkat çekilir. Yani masa tahtadan yapılmıştır. Bu durum, masaya çivi çakılmadığı anlamına gelmez veya zımpara ile yontulmadığı... Aynı şekilde insanın çamurdan yaratılması demek, hiçbir sürece uğramadı demek değildir. Üstelik Secde Suresi'nde "Allah, çamurdan yaratmaya başladı" ifadesi geçiyor. Başladığından sonrasına girmiyor. O yüzden pek tabi bir Müslüman Allah'ın yaratmaya başladığından sonraki evresini evrimle açıklayabilir. Nitekim şu anda vücudumuzda bulunan her bir element aynı zamanda toprakta da var."

DARWİN'İN TEORİSİ NE KADAR DOĞRU? Darwin'in teroilerinin bilimsel olarak doğruluğunun sorguşanması gerektiğini söyleyen Taslaman şunları söyledi:  "Darwin teorisi, canlıların ortak bir kökenden gelip daha sonra değiştiğini söyleyen bir teori. Türlerin birbirinden evrimleştiğini söyleyen bir teori. İkinci olarak bu oluşumun sebepleri üzerinde tartışmalara girer evrim teorisi. İşte seksüel seleksiyon, doğal seleksiyon, mutasyon gibi şeyler burada ne kadar rol oynuyor. Üçüncü olarak da hayat ağacının ve akrabalık bağlarının nasıl çizileceği ile ilgili tartışmaları olan bir teori."

ALLAH EN KISA YOLU SEÇER VE MASRAFTAN KAÇMAZ Evrim teorisini şu iki ilke ile anlayabileceğimizi savunan Taslaman, kendi kanaatini şu sözlerle dile getirdi:  "Birinci iddiada yani türlerin biribirlerinden evrimleştiği iddiasında bilim dünyasının hemen hemen hepsi aynı görüşte. Ben de bunun makul olduğunu düşünüyorum. Fakat ikinci ve üçüncü maddenin nasıl olduğu ile ilgili yani evrimleşmenin nasıl olduğuna dair ve akrabalık ağacının nasıl olduğuna dair konuda bilim dünyası çok ciddi tartışmalar yaşıyor. Bu konuda ben iki temel ilkeyi baz alarak konuşuyorum. Birincisi; Allah, en kısa yolu seçer. İkincisi ise ; Allah, hiçbir masraftan kaçınmaz. Yani Allah, bir şey yarattığında gücünden bir şey eksilmez. Bu iki ilke ile yola çıktığımızda hem evrende neden bu kadar türün olduğunu ve Allah'ın neden evrimi kullandığını rahatlıkla anlayabiliriz." Taslaman ayrıca, evrim teorisine en çok insanların maymunlardan geldiğini iddia etmesi üzerinden karşı çıkanlar için ise: Firavun ile akraba olmaktan çekinmeyenler, maymunla akraba olmaktan mı çekiniyorlar? diyerek cevap verdi.  hilalhaber.com / Cuma Obuz


HİLAL HABERhttp://www.hilalhaber.com/islam-dunyasi/kur-an-bilim-ile-celismez-h26246.html

Hilal Haber


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH